azertexnikabalacasuqabi
azertexnikabalacastarmax
azertexnikabalacastarmax
romanov

Mob:(+99450)504 37 04

Haqqımızda

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq vitrual aləmdə heyvanbazarı.az elan saytı işə düşmüşdür. Bu saytın məqsədi heyvan bazarının internet ortamında inkişaf etdirilməsindən və alıcı ilə satıcı arasında birbaşa ünsiyyətin qurulmasından ibarətdir.Saytda həm heyvanların alqı-satqısı, həm də onlarla əlaqəli məhsulların və ya heyvandarlıq, eləcə də kənd təsrrüfatında istifadə edilən vasitələrin satış elanları qoyulur.Burada həmçinin baytar məsləhəti verilir.Sayt sadəcə elanları qəbul edir, alıcı və satıcı arasında olacaq sövdələşmələrə qarışmır.Həmçinin məhsulun keyfiyyəti də alıcı və satıcı arasında müəyyən edilir.Saytda elanların yerləşdirilməsi pulsuz həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında heyvandarlığın inkişaf edirilməsinin yollarından biri də heyvandarlıq məhsullarının və eləcə də onunla bağlı olan məhsulların satışının online sisteminin formalaşdırılmasıdır. Bu olduqca mühüm bir işdir. Beləki , bu zaman heyvandarlıq məhsulların satışında alıcı və satıcı arasında birbaşa ünsiyyət formalaşır. Bu isə ticarətin inkişaf etdirilməsinə və tərəflərin biri biri ilə davamlı əlaqəsinə yol açır. Bu baxımından respublikamızda ilk dəfə olaraq açılan və fəaliyyət göstərən heyvanbazari.com saytının fəaliyyətə başlaması təqdirəlayiqdir. Saytda heyvandarlıq və eləcə də ona yaxın sahələrlə bağlı qiymətli məlumatlar yerləşdirilir. Bu sayt vasitəsi ilə insanlar heyvandarlıq məhsullarını alıb sata bilər, həmçinin şirkətlər, fermerlər muvafiq reklam və elanlarını qoya bilərlər. Eləcə də baytar həkimlər burada maraqlı məqalələrlə çıxış edə bilərlər. Təbii ki, bu sayt insanları biri biri ilə əlaqələndirdikdən sonra məhsulların yoxlanmasını onların öz öhdəsinə buraxmaqdadır. Artıq bu mərhələdə alıcının və satıcının, eləcə də digər tərəfdaşların bir biriləri ilə əlaqələrində məsuliyyətli və etik davranmaları lazımdır.heyvanbazari. com saytının açılışı düşünürük ki, bu sahədə ilk fəaliyyət olmaqla bütün şirkətlərin və fermerlərin, adi vətəndaşların diqqətini özünə cəlb edəcəkdir.