Avropada sifaris texnika balaca banner
magaza ac
uniart
uniart

Salam dostlar!Onlayn ödənişlə bağlı çətinliklərinizi bizə bildirin.Zəng edin və ya yazın 0505043704

Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların....

Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların....

Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarının və normalarının ...

Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarının və normalarının pozulduğu hallarda onların fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya qadağan edilməsi, həmçinin dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi QAYDALARI

Azərbaycan Respublikası

Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 5 oktyabr tarixli

156 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan

hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarının və normalarının pozulduğu hallarda onların fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması

və ya qadağan edilməsi, həmçinin dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrasıməcburi olan qərarlarının forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi

QAYDALARI

1. Ümumi müddəa

Bu Qaydalar «Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.13-cü və 1.21-ci bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarını və normalarını pozduğu hallarda onların fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya qadağan edilməsi, habelə dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi qaydalarını müəyyən edir.

2. Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarını və normalarını pozduqları hallarda onların fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya qadağan edilməsi

Hüquqi və fiziki şəxslər aşağıda göstərilən baytarlıq qayda və normalarını pozduqları hallarda və dövlət baytarlıq müfəttişlərinin müvafiq göstərişlərinə əməl etmədikdə, onların fəaliyyətləri dövlət baytarlıq müfəttişlərinin müvafiq qərarı ilə müvəqqəti dayandırılır və ya qadağan edilir:

ərazini, istehsalat binalarını və obyektləri, yem və yem əlavələrini, həmçinin heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması, daşınması və satışı üçün lazım olan avadanlıq və qurğuları baytarlıq-sanitariya qaydalarına uyğun saxlamadıqda, ətraf mühitin çirklənməsinə yol verdikdə;

dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, tədarükü, saxlanması, emalı və satışı obyektlərinin (binaların) tikintisi, bərpası və istismara verilməsində müvafiq zoogigiyenik və baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydalarına əməl etmədikdə;

heyvan xəstəliklərinin qarşısını almaq və dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə inzibati-təsərrüfat tədbirlərini həyata keçirmədikdə;

heyvanların kütləvi xəstələnməsi və ya tələfatı haqqında dövlət baytarlıq orqanlarına vaxtında məlumat vermədikdə;

ərazini xaricdən keçə biləcək xəstəliklərdən qorumaq məqsədi ilə başqa ölkələrdən gətirilən heyvanların sağlamlığı müəyyənləşdirilənədək Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 yanvar 2007-ci il tarixli 11 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Başqa ölkələrdən gətirilən heyvanların sağlamlığını müəyyənləşdirmək üçün onların təcrid olunmuş halda saxlanması Qaydası və müddəti»ndə müəyyən edilən müddətədək onları təcrid olunmuş halda saxlamadıqda;

heyvanlara baxış keçirilməsində, bruselyoz və vərəmə görə seroallerji müayinələrin aparılmasında, xüsusi təhlükəli xəstəliklər siyahısına aid olan xəstəliklərə qarşı profilaktik və məcburi peyvəndləmə tədbirlərinin həyata keçirilməsində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən baytar mütəxəssislərinə lazımi şərait yaratmadıqda;

baytar mütəxəssislərinin göstərişinə əsasən quşların ektoparazitlərə qarşı işlənməsini, mal-qaranın parazitar xəstəliklərə qarşı çimizdirilməsini, heyvandarlıq və quşçuluq binalarının vaxtaşırı mexaniki təmizlənərək dezinfeksiya edilməsini, helmint xəstəliklərini vaxtında aşkar etmək məqsədi ilə mal-qaranın vaxtaşırı kaproloji müayinədən keçirilməsini təmin etmədikdə;

heyvan və heyvan mənşəli məhsulların baytarlıq müayinəsindən keçirilməsi üçün onları vaxtında baytar mütəxəssislərinə təqdim etmədikdə;

əhalinin və heyvanların sağlamlığı üçün təhlükə yaradan xəstəliyə yoluxmuş heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, yem və yem əlavələrinin zərərsizləşdirilməsi üçün baytar mütəxəssislərinin tələblərini yerinə yetirmədikdə;

baytarlıq müayinəsindən keçirilməyən, ticarət üçün xüsusi ayrılmış yerlərdən kənarda heyvanların kəsilməsinə, ətin və digər heyvan mənşəli məhsulların baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası aparılmadan satışına yol verdikdə;

heyvanların sağlamlığını və heyvan mənşəli məhsulların baytarlıq tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən baytarlıq sənədləri olmadan heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın ticarəti ilə məşğul olduqda.

3. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi

3.1. Dövlət baytarlıq müfəttişləri tərəfindən formaları bu Qaydaların 1-6 nömrəli əlavələrinə uyğun icrası məcbur olan qərarlar tərtib edilir:

3.2. İcrası məcbur olan qərar tərtib edilərkən dövlət baytarlıq nəzarətində olan yükün sahibinə (daşıyıcıya və ya digər səlahiyyətli şəxsə), baytarlıq qanunvericiliyinin tələblərini pozan fiziki və hüquqi şəxslərə bu qərarla tanış olmaq imkanı yaradılır.

3.3. İcrası məcburi olan qərar 3 nüsxədə tərtib olunur, onun 1-ci nüsxəsi bu qərarı tərtib edən dövlət baytarlıq müfəttişinin çalışdığı dövlət baytarlıq orqanında saxlanılır, 2-ci nüsxəsi dövlət baytarlıq nəzarətində olan yükün sahibinə (daşıyıcıya və ya digər səlahiyyətli şəxsə) və ya baytarlıq qanunvericiliyinin tələblərini pozan fiziki və hüquqi şəxslərə, 3-cü nüsxəsi isə məlumat üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinə (bundan sonra - Dövlət Baytarlıq Xidməti) təqdim olunur.

3.4. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarının yerinə yetirilməsinə görə hüquqi və fiziki şəxslər mövcud qanunvericiliyə müvafiq məsuliyyət daşıyırlar.

3.5. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarları həmin qərarların baytarlıq müfəttişi tərəfindən tərtib edilməsi yolu ilə verilir.

3.6. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarları bu Qaydalara əlavə olunan müvafiq formaların doldurulması yolu ilə tərtib edilir.

3.7. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarları Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində əllə tərtib edilir.

3.8. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarları tərtib edilərkən qərarın mətnində düzəlişlərə, pozulmalara, əlavə yazılara yol verilmir.

3.9. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin tərtib olunmuş qərarları həmin qərarları tərtib edən dövlət baytarlıq müfəttişləri tərəfindən imzalanır və onun tabe olduğu dövlət baytarlıq orqanının möhürü ilə təsdiq edilir.

3.10. Fiziki və hüquqi şəxslər dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlar ilə razılaşmadığı halda müəyyən olunmuş qaydada Dövlət Baytarlıq Xidmətinə və ya müvafiq məhkəməyə şikayət edə bilərlər.

«Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarının və normalarının pozulduğu hallarda onların fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya qadağan edilməsi, həmçinin dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında

Dövlət Baytarlıq Xidməti

Dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası və

diaqnostika müayinələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparılması haqqında

Q Ə R A R №

Şəhər (rayon) ____________________

_______________200___il

Mən___________________________________________________________________ (şəhər (rayon) dövlət baytarlıq müfəttişi (soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________məxsus olan

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı, ünvanı)

__________________________________________________________________________

(dövlət baytarlıq nəzarəti obyektinin adı)

dövlət baytarlıq nəzarətini həyata keçirərkən, yerinə yetirilməsi vacib olan göstərişlər verdim və

«Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.1.2-ci maddəsini əsas götürərək qərara aldım:

__________________________________________________________________________

(dövlət baytarlıq nəzarətində olan obyektin adı)

baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası və diaqnostik müayinələrin aparılmasına cəlb olunsun.

Bu qərar barəsində tətbiq edilən dövlət baytarlıq nəzarəti obyektinin mülkiyyətçisi (və ya digər səlahiyyətli şəxsi) tərəfindən icra edilməsi məcburidir.

Qərar _____ nüsxədə tərtib edildi.

Qərarı qəbul edən şəxsin imzası ___________________________________

Qərarın nüsxəsini aldım ____________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

M.Y.

«Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarının və normalarının pozulduğu hallarda onların fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya qadağan edilməsi, həmçinin dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydaları»na 2 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında

Dövlət Baytarlıq Xidməti

Heyvanların planlı profilaktik və ya məcburi peyvənd edilməsi, heyvan xəstəliklərinin

baş verməsinin və yayılmasının qarşısının alınması, xəstəlikləri ləğv etmək üçün

epizootiya mənbələrində və qeyri-sağlam məntəqələrdə, heyvandarlıq binalarında,

onların ərazilərində, nəqliyyatda və digər yerlərdə dezinfeksiya, dezinseksiya və

deratizasiya işlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparılması haqqında

Q Ə R A R №

Şəhər (rayon) ____________________

________________200___il

Mən______________________________________________________________________

(şəhər (rayon) dövlət baytarlıq müfəttişi (soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________məxsus olan

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı, ünvanı)

___________________________________________________________________________

(dövlət baytarlıq nəzarəti obyektinin adı)

dövlət baytarlıq nəzarətini həyata keçirərkən, yerinə yetirilməsi vacib olan göstərişlər verdim və «Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.1.3-cü maddəsini əsas götürərək qərara aldım:

_________________________________________________________________________

(dövlət baytarlıq nəzarətində olan obyektin adı)

__________________________________________________________________________

(planlı profilaktik və ya məcburi peyvənd edilməsinə, dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin aparılmasına)

cəlb olunsun.

Bu qərar barəsində tətbiq edilən dövlət baytarlıq nəzarəti obyektinin mülkiyyətçisi (və ya digər səlahiyyətli şəxsi) tərəfindən icra edilməsi məcburidir.

Qərar ___ nüsxədə tərtib edildi.

Qərarı qəbul edən şəxsin imzası _____________

Qərarın nüsxəsini aldım ____________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

M.Y.

«Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarının və normalarının pozulduğu hallarda onların fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya qadağan edilməsi, həmçinin dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydaları»na 3 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında

Dövlət Baytarlıq Xidməti

Baytarlıq qaydalarının və normalarının pozulduğu hallarda, habelə heyvan və insanlar

üçün ümumi olan xəstəliklər də daxil olmaqla xüsusi təhlükəli və digər yoluxucu

xəstəliklərin baş verməsi və yayılması təhlükəsi müəyyən edildikdə hüquqi və fiziki

şəxslərin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya qadağan edilməsi haqqında

Q Ə R A R №

Şəhər, rayon ____________________

_____________200___il

Mən _________________________________________________________________

(şəhər (rayon) dövlət baytarlıq müfəttişi (adı, soyadı, atasının adı)

___________________________________________________________məxsus olan

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı)

__________________________________________________________________________

(obyektin adı, ünvanı, fəaliyyət növü)

dövlət baytarlıq nəzarətini həyata keçirərkən,

________________________________________________________müəyyən etdim.

(baytarlıq-sanitariya pozuntularının xarakteri və ya xəstəliklərin baş verməsi və yayılması təhlükəsini)

«Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununun 8.1.6-cı maddəsinə uyğun olaraq

Q Ə R A R A A L I R A M :

«_____»_________________200__-ci il tarixdən

__________________________________________________________________________

(obyektin adı)

__________________________________________________________________________

(müvəqqəti dayandırmaq, qadağan etmək)

Bu qərar barəsində tətbiq edilən dövlət baytarlıq nəzarəti obyektinin mülkiyyətçisi (və ya digər səlahiyyətli şəxsi) tərəfindən icra edilməsi məcburidir.

Qərar ___ nüsxədə tərtib edildi.

Qərarı qəbul edən şəxsin imzası _____________

Qərarın nüsxəsini aldım ____________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

Qeyd. Bu qərardan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aidiyyəti orqanlara şikayət verilə bilər.

M.Y.

«Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarının və normalarının pozulduğu hallarda onların fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya qadağan edilməsi, həmçinin dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydaları»na 4 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında

Dövlət Baytarlıq Xidməti

Əhalinin və heyvanların sağlamlığı üçün təhlükəliliyi müvafiq

ekspertiza nəticələri və laboratoriya müayinələri ilə sübut edilmiş

heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın qanunla müəyyən edilmiş

qaydada və şərtlərlə dəyəri ödənilməklə götürülməsi, təkrar emalı, zərərsizləşdirilməsi

və yaxud məhv edilməsi haqqında

Q Ə R A R №

Şəhər, rayon ____________________

______________200___il

Mən ___________________________________________________________________

(şəhər (rayon) dövlət baytarlıq müfəttişi (adı, soyadı, atasının adı)

___________________________________________________________məxsus olan

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı)

_________________________________________________________________________

(heyvana, heyvan mənşəli məhsula və xammala)

dövlət baytarlıq nəzarətini həyata keçirərkən,

______________________________________________________müəyyən etdim və

(aşkar olunmuş halları göstərməklə)

«Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.1.5-ci maddəsinə əsasən

QƏRARA ALIRAM:

_____________________________________________________________________

(heyvan, heyvan mənşəli məhsul və xammal)

_______________________________________________________________________ dəyəri ödənilməklə götürülsün, təkrar emal edilsin, zərərsizləşdirilsin və ya məhv edilsin) Bu qərar barəsində tətbiq edilən dövlət baytarlıq nəzarəti obyektinin mülkiyyətçisi (və ya digər səlahiyyətli şəxsi) tərəfindən icra edilməsi məcburidir.

Qərar ___ nüsxədə tərtib edildi.

Qərarı qəbul edən şəxsin imzası ____________________________________

Qərarın nüsxəsini aldım ____________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

Qeyd. Bu qərar əhalinin və heyvanların sağlamlığı üçün təhlükəliliyi müvafiq ekspertiza nəticələri və ya laboratoriya müayinələri ilə sübut edilmiş hallarda verilə bilər.

M.Y.

«Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qaydalarının və normalarının pozulduğu hallarda onların fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və ya qadağan edilməsi, həmçinin dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydaları»na 5 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında

Dövlət Baytarlıq Xidməti

Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin idxalı, ixracı və tranzit

daşınmasında baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) tələblərinin pozulması

halları baş verdikdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədbirlər

görülənə kimi qanunvericiliklə yüklərin saxlanması və dövlət

baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi haqqında

Q Ə R A R №

Şəhər, rayon ____________________

__________200___il

Mən _________________________________________________________________

(şəhər (rayon) dövlət baytarlıq müfəttişi (soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________məxsus olan

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı, fəaliyyət sahəsi)

____________________________________________________________________

(dövlət baytarlıq nəzarətində olan yükün adı)

_____________________________ zamanı

(idxal, ixrac, tranzit daşınması)

dövlət baytarlıq nəzarətini həyata keçirərkən ________________ aşkar edilmişdir.

(pozuntunun səbəbi)

«Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.1.7-ci məddəsini əsas götürərək

QƏRARA ALIRAM:

Aşkar edilmiş pozuntu halları aradan qaldırılanadək _______________saxlanılsın.

(yükün adı, ünvan)

Bu qərar barəsində tətbiq edilən dövlət baytarlıq nəzarəti obyektinin mülkiyyətçisi (və ya digər səlahiyyətli şəxsi) tərəfindən icra edilməsi məcburidir.

Qərar ________ nüsxədə tərtib edildi.

Qərarı qəbul edən şəxsin imzası ___________________________________

Qərarın nüsxəsini aldım ____________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

vet.gov.az

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 57443
Xətdəki istifadəçilər: 259
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RafaelFərdi istifadəçi
NAHIDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
ZiyaFərdi istifadəçi
İlkin DoktorFərdi istifadəçi
Azad test mobFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
SEFERFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
UsubFərdi istifadəçi
MüşfiqFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RehimFərdi istifadəçi
KhadiJaFərdi istifadəçi
UstaFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
RufatFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
CəfərFərdi istifadəçi
EldarFərdi istifadəçi
Cihangir ÖzünFərdi istifadəçi
HəbibFərdi istifadəçi
saticiFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
ŞirazFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
ElsenFərdi istifadəçi
YaqutFərdi istifadəçi
AfqanFərdi istifadəçi
Sahin.Fərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
sebuhiFərdi istifadəçi
SaticiFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
SeferFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazin.azFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENİZKULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,346
Ən yeni istifadəçi:: pepitto8891