Bağırsaqboşluqlular

Bağırsaqboşluqlular
Bağırsaqboşluqlular
Bağırsaqboşluqlular - Onurğasız heyvanların çoxhüceyrəli qrupu.
Adətən bu ad altında iki müasir tip birləşdirilir: Dalayıcılar (Cnidaria) və Daraqlılar (Ctenophora). Bu qrupa daxil olanTrilobozoa tipinə aid olan növlərin nəsli kəsilib.
Bağırsaqboşluqlular ibtidai çoxhüceyrəli heyvanlardır. Bədən iki qatdan ıbarətdır, ən sadə halda bir tərəfi açıq kısəyə bənzəyir. Kısənin boşluğunda qidanın həzmi gedir. Həzm olunmamış qidanın qalıqları bədəndən ağız dəlıyı vasıtəsilə kənar edilir. Bu heyvanların səciyyəvi xüsusıyyəti onlarda dalayıcı hüceyrələrin olmasıdır. Bagırsaqboşluqluların hamısı su heyvanı olub, əksərıyyəti dənizlərdə yayılmışdır.
Bunlar əsasən dəniz heyvanlarıdır, şirin sularda yaşayır.
Xəzər dənizində 5 növü yaşayır; cordylophora caspia Sahil zonasında 85 m qədər dərinlikdə yaşayır. Bougainvillia meqas növünün koloniyası şaxələdir və bir necə polopdən ibarətdir. Moerisia pallasi-nin iki cür koloniyasıiki cür koloniyası vardır,onların biri substratda , o birisi isə planktonda yaşayır. Moersia maeotica polipləri dənizin dibində oturaq həyat keçirirlər. Onlar həm koloniya və həm də sərbəst yaşayırlar. Meduzası yarımsferik şəkildə olur. Yayda Abşeron sahili boyu külli miqdarda inkişaf edir. Bu növ Xəzər dənizinə Azov dənizində gəlmişdir. Blackfordia virginisa həm polip, həm də meduzoid formasına malikdir. Xəzərə 1962-ci ildə gəlmişdir.