Hansı heyvan nə qədər yaşayır?

Hansı heyvan nə qədər yaşayır?
Hansı heyvan nə qədər yaşayır?
1. Timsah - 300il
2. Durnabalığı - 200il
3. Nəhəng tısbağa - 200-300 il
4. Tutuquşu - 140 il
5. Nəhəng salamandra - 130 il
6. Qarğa - 100 il
7. Qartal - 80 il
8. Quzğun - 70 il
9. Fil - 60 il
10. Naxa balığı - 70-80 il
11. Bayquş - 50-80 il
12. Balina - 50-80 il
13. Qorilla, şimpanze, oranqutan - 50-60 il
14. Gərgədan - 40-50 il
15. Ayı, şir - 40-50 il
16. Dəvəquşu - 35-40 il
17. Quru qurbağası - 36 il
18. Qunduz - 35-50 il
19. Pələng - 30 il
20. Göyərçin - 30-35 il
21. Qızılbalıq - 30 il
22. Su ilanı - 25 (30) il
23. Ankvilla - 25(50) il
24. Zəli - 20(30) il
25. Fırtına quşu - 20 (26) il
26. Maral - 20 il
27. Çay xərçəngi - 16 il
28. Boz vag - 15 il
29. Canavar - 15 il
30. Cüyür - 15 il
31. Sarı vag - 12-13 il
32. Ağ leylək - 11 il
33. Tülkü - 10-12 il
34. Şəfəq bülbülü - 10-11 il
35. Dovşan, sincab - 10 il
36. Uzunqanad - 9 il
37. Qara leylək, sarı köynək - 8 il
38. Qaratoyuq - 7-10 il
39. Oxuyan qaratoyuq- 7-8 il
40. Qaranquş - 6-9 il
41. Qur-qur - 6 il
42. Sığırçın - 5-9 il
43. Ağacdələn, sərçə - 5 il
44. Qurbağa - 5 il
45. Böyük ayıqapan - 4-5 il
46. Cırcırama, mayböcəyi - 1-2 ay
47. Arı - 40-45 gün
48. Milçək - 25 gün
49. İnfuzor- 1 gün
49. Amöb- 1 gün
www.legend.az