Brama
vetservis
balaca kopek mamasi
evcil

Rezin döşəklərin satışı.Alman keyfiyəti.Əlaqə 070 258 80 58

Hansı heyvan nə qədər yaşayır?

Hansı heyvan nə qədər yaşayır?
Hansı heyvan nə qədər yaşayır?
1. Timsah - 300il
2. Durnabalığı - 200il
3. Nəhəng tısbağa - 200-300 il
4. Tutuquşu - 140 il
5. Nəhəng salamandra - 130 il
6. Qarğa - 100 il
7. Qartal - 80 il
8. Quzğun - 70 il
9. Fil - 60 il
10. Naxa balığı - 70-80 il
11. Bayquş - 50-80 il
12. Balina - 50-80 il
13. Qorilla, şimpanze, oranqutan - 50-60 il
14. Gərgədan - 40-50 il
15. Ayı, şir - 40-50 il
16. Dəvəquşu - 35-40 il
17. Quru qurbağası - 36 il
18. Qunduz - 35-50 il
19. Pələng - 30 il
20. Göyərçin - 30-35 il
21. Qızılbalıq - 30 il
22. Su ilanı - 25 (30) il
23. Ankvilla - 25(50) il
24. Zəli - 20(30) il
25. Fırtına quşu - 20 (26) il
26. Maral - 20 il
27. Çay xərçəngi - 16 il
28. Boz vag - 15 il
29. Canavar - 15 il
30. Cüyür - 15 il
31. Sarı vag - 12-13 il
32. Ağ leylək - 11 il
33. Tülkü - 10-12 il
34. Şəfəq bülbülü - 10-11 il
35. Dovşan, sincab - 10 il
36. Uzunqanad - 9 il
37. Qara leylək, sarı köynək - 8 il
38. Qaratoyuq - 7-10 il
39. Oxuyan qaratoyuq- 7-8 il
40. Qaranquş - 6-9 il
41. Qur-qur - 6 il
42. Sığırçın - 5-9 il
43. Ağacdələn, sərçə - 5 il
44. Qurbağa - 5 il
45. Böyük ayıqapan - 4-5 il
46. Cırcırama, mayböcəyi - 1-2 ay
47. Arı - 40-45 gün
48. Milçək - 25 gün
49. İnfuzor- 1 gün
49. Amöb- 1 gün
www.legend.az