fermeragrobalaca
fermeragrobalaca
yemuyuden
fermeragrobalaca

Dövlət dəstəyi ilə Kənd təsərrufatı texnikalarının lizinqlə satışı 050 504 37 04

Hansı heyvan nə qədər yaşayır?

Hansı heyvan nə qədər yaşayır?
Hansı heyvan nə qədər yaşayır?
1. Timsah - 300il
2. Durnabalığı - 200il
3. Nəhəng tısbağa - 200-300 il
4. Tutuquşu - 140 il
5. Nəhəng salamandra - 130 il
6. Qarğa - 100 il
7. Qartal - 80 il
8. Quzğun - 70 il
9. Fil - 60 il
10. Naxa balığı - 70-80 il
11. Bayquş - 50-80 il
12. Balina - 50-80 il
13. Qorilla, şimpanze, oranqutan - 50-60 il
14. Gərgədan - 40-50 il
15. Ayı, şir - 40-50 il
16. Dəvəquşu - 35-40 il
17. Quru qurbağası - 36 il
18. Qunduz - 35-50 il
19. Pələng - 30 il
20. Göyərçin - 30-35 il
21. Qızılbalıq - 30 il
22. Su ilanı - 25 (30) il
23. Ankvilla - 25(50) il
24. Zəli - 20(30) il
25. Fırtına quşu - 20 (26) il
26. Maral - 20 il
27. Çay xərçəngi - 16 il
28. Boz vag - 15 il
29. Canavar - 15 il
30. Cüyür - 15 il
31. Sarı vag - 12-13 il
32. Ağ leylək - 11 il
33. Tülkü - 10-12 il
34. Şəfəq bülbülü - 10-11 il
35. Dovşan, sincab - 10 il
36. Uzunqanad - 9 il
37. Qara leylək, sarı köynək - 8 il
38. Qaratoyuq - 7-10 il
39. Oxuyan qaratoyuq- 7-8 il
40. Qaranquş - 6-9 il
41. Qur-qur - 6 il
42. Sığırçın - 5-9 il
43. Ağacdələn, sərçə - 5 il
44. Qurbağa - 5 il
45. Böyük ayıqapan - 4-5 il
46. Cırcırama, mayböcəyi - 1-2 ay
47. Arı - 40-45 gün
48. Milçək - 25 gün
49. İnfuzor- 1 gün
49. Amöb- 1 gün
www.legend.az