Qartalın yenidən doğulması

Qartalın yenidən doğulması
Qartalın yenidən doğulması
Qartal quş növləri içində ən uzunömürlüsüdü.70 ilə qədər yaşayan qartallar vardır. Ancaq bu yaşa çatmaq üçün, 40 yaşında çox ciddi və çətin bir qərarı vermək məcburiyyətindədir. Qartalın yaşı 40 olanda pəncələri sərtləşər, elastikliyini itirər və buna görə də ovlarını tuta bilməz. Dimdiyi uzanar və sinəsinə doğru qıvrılar. Qanadları yaşlanır və ağırlaşır. Tükləri qartlaşar və qalınlaşar. Artıq qartalın uçması yaxşıca çətinləşir. Bu səbəbdən qartalın burada iki seçimdən birini etməsi gərəkdir.
Ya ölümü seçəcək, ya da yenidən doğuşun ağrılarına və çətinliklərinə dözəcəkdir.
Bu doğuş müddəti 150 gündür. Əvvəlcə dağın başında uçmalı, bir qayanın dibində özünə yuva tapmalıdır. Bu uyğun yeri tapdıqdan sonra qartal dimdiyini sərt bir şəkildə qayaya vurmağa başlayır. Ən sonunda qartalın dimdiyi yerindən çıxır və düşür.
Qartal bir müddət yeni dimdiyinin çıxmasını gözləyir. Dimdiyi çıxdıqdan sonra bu yeni dimdik ilə pəncələrini yerindən çıxarır. Yeni pəncələri çıxınca qartal bu dəfə köhnə qartlaşmış tüklərini yolmağa başlar. 5 ay sonra qartal özünə 20 il və ya daha uzun davamlı bir həyat bağışlayan məşhur yenidən doğuş uçuşunu etməyə hazır vəziyyətə gələr.
Öz həyatımızda tez-tez bir yenidən doğuş müddəti yaşamaq məcburiyyətində qalarıq. Zəfər uçuşunu davam etdirmək üçün bizə acılı, ağrılı köhnə vərdişlərimizdən və xatirələrimizdən xilas olmaq məcburiyyətindəyik. Ancaq keçmişin gərəksiz mərhələsindən