Gübrə qiymətləri və satış normaları

Gübrə qiymətləri və satış normaları

"Aqrolizinq" ASC-nin anbarlarında olan mineral gübrələrin qiyməti və satış normaları barədə

MƏLUMAT

S/s

Gübrənin adı

1 tonun satış qiyməti (man)

Faiz dərəcəsi

1 hektara düşən norma (kq)

50 kq-lıq kisənin qiyməti

70%

30%

1

Azot

433

303,1

129,9

263,94

6,50

2

Ammonium sulfat

413

289,1

123,9

276,72

6,20

3

Superfosfat

440

308

132

259,74

6,60

4

Superfosfat

520

364

156

219,78

7,80

5

Nitroammofoska

613,6

429,52

184,08

186,25

9,20

6

Ammofos

708

495,6

212,4

161,42

10,62

7

Kalium

649

454,3

194,7

176,10

9,74

Pestisidlərin və mineral gübrələrin tədarükü,

saxlanması və satışı şöbəsi (012) 425 18 39