Bildirçin yetişdirilməsi üzrə əsas məsləhətlər

Bildirçin yetişdirilməsi üzrə əsas məsləhətlər

Bildirçin yetişdirilməsi üzrə əsas məsləhətlər

Bildirçin yetişdirilməsinə başlayarkən qarşıya çıxan əsas problemlər təcrübənin və ilkin biliklərin olmamasıdır. Boris Kovalenkonun bildirçin yetişdirilməsi üzrə əsas məsləhətləri.

Bu məsləhətlər heç də bu işə başlayanlar üçün kurs adına iddia etmir, lakin mən fikirləşirəm ki, bu məsləhətlər yeni baçlayanların bəzi səhvlərinin qarşısını alacaq.

1. Bildirçinləri nə məqsəd üçün və hansı miqdarda yetişdirmək istədiyinizi dəqiqləşdirin.

Birinci olaraq dəqiqləşdirməli olduğunuz iş bildirçinləri hansı məqsədlə artırmağınızdır. Sizin kiçik fermanızdakı quşların sayı birbaşa olaraq bundan aslıdır. Bu məsələdə 4 variantı qeydə almaq olar:

1) 20 quşa qədər. Bu miqdar sizi və ailənizi tam olaraq qiymətli bildirçin yumurtası ilə təmin edəcək.

2) 100 quşa qədər. Bu halda həm özünzü təmin edib, həm də qalan yumurtaları sataraq müəyyən miqdarda maddi gəlir əldə edə bilərsiniz.

3) 500-dən 1000-ə qədər. Bu artıq yarım-sənaye səviyyəsidir. Satışlardan əldə olunan gəlir daha çox olacaq.

4) 1000-dən çox. Bu artıq tam sənaye quşçuluğu sayılır. Satışdan əlavə sahibkar fəaliyyəti haqda suallar ortaya çıxır. Bildirçinlərə qulluq üçünn bir və ya bir neçə işçinin təyin edilməsi, onların saxlanması üçün uyğun yerlərin olması və s...

2. Bildirçinlərin saxlanması üçün yer müəyyən edin.

Bildirçinlərin saxlandığı yerdə il boyu temeratur 16-22 °С , rütubət isə 60-70% olmalıdır.

1) Quşların sayı 20-dən az olduqda bu variant qeydə alınmır. Onların saxlanması üçün evin hər hansı bir hissəsindən istifadə etmək olar. Altlığı 40x60sm olan qəfəsdən istifadə edə bilərsiniz.

2) Quşların sayı 100-ə qədər olduqda çoxmərtəbəli qəfəs batareyası lazım olacaq. Belə qəfəs batareyasını yerləşdirmək üçün sizə 0.6x1.2m olçülü və 1.8 m hündürlüklü yer lazım olacaq.

3) 500-dən 1000-ə qədər olduqda isə sizə 12-15kv.m-lik otaq lazım olacaq. Belə yerdə siz 10-12 ədəd qəfəs batareyası yerləşdirə bilərsiniz. Bundan əlavə sizə inkubatorları yerləşdirmək üçün, cücələrin saxlanması üçün yer və əlavə olaraq onların yemlərinin hazırlanması üçün də yer lazım olacaq.

4) Bildirçinlərin sayı 1000-dən çox olduqda istifadə olunacaq yerin sahəsi 20-30kv.m-dən çox olmalıdır.

3. Quşlar üçün qəfəslərin necə hazırlanması (və ya alınması) haqqında fikirləşin.

Bildirçin saxlamaq üçün istifadə olunan qəfəslər əsasən əldəqayırma olur. Belə qəfəslərin hazırlanması üçün sizə qaynaq üçün sinklənmiş setka, faner, armatur, sinklənmiş metal list lazım olacaq.

Bunu ya özünüz hazırlamalı ya da mütəxəssisə sifariş edə bilərsiniz.

1) 20 bildirçin üçün 1 qəfəsin hazırlanmasına sizə 1 kv.m setka lazım olacaq

2) 100 bildirçin üçün bir qəfəs batareyasının hazırlanmasına 4.5 kv.m sinklənmiş setka, 0.6kv.m faner, 1.5kv.m metal list lazımdır.

3) 10-12 qəfəsli batareya hazırlanmasına isə 45-50kv.m setka, 6-7kv.m faner və 15-16kv.m metal list tələb olunur.

4) böyük miqdarda qəfəs batareyasının (1000 bildirçində və daha çox) istehsalı vaxtı materialların qiymətlərini (mənalarını) vurun (artırın), p.2-də göstərilmişlər. Qəfəs batareyalarının lazımlı miqdarına, əsasən o faktı qəbul edib ki, bir batareyada 90 yerləşir - 100 bildirçin