Bildirçinlər üçün tələb olunan xərclər

Bildirçinlər üçün tələb olunan xərclər

Bildirçinlər üçün tələb olunan xərclər

İlk olaraq öz maliyyə imkanlarınızı hesablayın.

Bildirçınlərin və lazım olan avadanlığın alınmasına tələb olunan məbləği hesablayın. İlkin olaraq bir böyük quşun qiymətinin 50 rubl olduğunu nəzərə alırıq (göstərilmiç qiymətlər regiondan asılı olaraq fərqlidir, bu qiymətlər hal hazırda real deyil və müqayisə məqsədləri üçün verilmişdir). Bir qəfəsli batareyanın hazırlanmasına ~1550 rubl tələb olunur. İnkubatorun qiymətini isə 900 rubl götürək.

1) Birinci variant – 20 quş. Quşların qiyməti 20x50rubl=1000 rubl. Qəfəs ~200 rubl, inkubator nəzərə alınmır. Nəticə - 1200 rubl.

2) 100 quş. Onların ümumi qiyməti 5000 rubl. Əlavə olaraq 1550 rubl qəfəsli batareyaya görə, 900 rubl inkubatora görə. Nəticə 7450 rubl.

3) 500-də 1000 quşa qədər. Quşların qiyməti 25.000-dən 50.000-ə qədər. Qəfəsli batareyanın (12 dənə) qiyməti 18.600, əlavə olaraq 900 rubl inkubatora görə. Nəticə 24.500-79.500 rubl.

4) 1000 quşdan çox olduqda ümumi məbləğ 80.000 rubldan çox olur.

Əlbəttə ki, göstərilən qiymətlər sizin hazır lazımi sayda quşu almağınızla bağlıdır. Reallıq da isə siz bu quşların sayını özünüz inkubatorla da artıra bilərsiniz. Belə halda yetişdirilməyə lazım olan məbləği hesablamalısızın.

İnkubatordan cücələrin çıxım faizi 75-80% olduğunu nəzərə alaq (yəni hər 100 yumurtadan 80 bildirçin çıxarsa). Onlarda da 10% tələf olacaq və ya fiziki deffektlərə görə ayrılacaq. Nəticədə böyük sağlam quşların sayı 70-72 olar. Orta statistikaya görə çıxan dişi və erkəklərin sayı bərabər olur. Nəticədə 100 yumurtadan sizdə 35-36 dişi quş alınacaq. İndi isə sizə lazım olan yumurtaların sayını göstərilmiş statistikaya görə hesablayın.