Kim sizin bildirçin fermanızda xidmət edəcək?

Kim sizin bildirçin fermanızda xidmət edəcək?

Kim sizin bildirçin fermanızda xidmət edəcək?

Quşçuluğun bütün növlərində quşlara gündəlik qayğı tələb olunur. Buna quşların nəzərdən keçirilməsi,yemlənməsi, peyinin və yumurtanın yığılması daxildir. Bundan əlavə bura quşların yaşından asılı olaraq onlar üçün optimal temperatur və rütubətliliyin seçilməsi, xüsusi yemlərin hazırlanması, yaşından asılı yeni qəfəsə keçirilməsi kimi işlər də daxildir. Və nəhayət ətlik saxlanmış quşların kəsilməsi və ətinin emalı. Bu işlər hamsı müəyyən vaxt tələb edir. 100-ə qədər quş saxlanılarsa sizin ümumi orta hesabla gündə onlara 1 saat vaxtınız gedəcək. Əgər quşların sayı 1000-ə qədər olarsa onda bu vaxt gündə 3-5 saat təşkil edir. 1000-dən çox olarsa 5-6 saatdan çox vaxt tələb olunur. Burda göstərilmiş vaxtda onlar üçün yemin hazırlanması nəzərə alınmayıb.