Necə sağlam cücələr böyütmək

Necə sağlam cücələr böyütmək

Necə sağlam cücələr böyütmək:

Sağlam və möhkəm cücələr böyütmək mümkün ancaq bioloji tam sağlam yumurtalardan istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün çox gözəl və sağlam böyük quşları düzgün saxlamaq, göyərtini onlara lazım olan miqdarıyla təchiz etmək, köklər və s... yemlərdən istifadə etmək lazımdır. Bu yemlər vitaminlərin əsas mənbəyini təşkil edir.

Həmçinin quşçunun doqquz əsas qaydasını yadda saxlamaq lazımdır:

1. Artırılma üçün seçilmiş yumurtalar sərin şəraitdə 2 həftədən çox saxlanmamalıdır, soyuq şəraitdə saxlamaq olmaz.

2. İstifadə olunacaq yumurtaları cavan toyuqlardan yox, 1.5-2 yaşlı toyuqlardan götürmək lazımdır.

3. Seçilmiş toyuqların yanına 1 yaşdan cavan xoruzu yaxın buraxmayın.

4. Xüsusi olaraq yumurta almaq məqsədi ilə gücləndirilmiş rejimdə yemlənən toyuqların yumurtaları bu iş üçün yaramır.

5. İnkubasiya üçün yumurtaları xəstələnməmiş, tüktökmədən sonra gözəl görkəmli toyuqlardan alırlar.

6. Damazlıq quşu dar yerdə saxlamaq olmaz.

7. Hin təmiz olmalıdır.

8. Yadda saxlamaq lazımdır ki, seçilmiş toyuqlar mümkün qədər çox yeriməlidirlər.

9. Pis tənzimləyicisi olan ucuz inkubatorlar almayın. Bu halda material vasitələrinizi və yumurtaları itirəcəksiz.

Cücələr həyatlarının 1-ci ayında maksimum diqqət və qayğı tələb edirlər, əsasən birinci 10 gün ərzində.

Cücələr ana toyuğun nəzarəti altında böyüyəndə təsərrüfat sahibinin işi rahat olur. Çünki ana toyuq onlara qida qəbul etməyi öyrədir və onları soyuqdan və təhlükələrdən qoruyur. Birinci gündən o öz cücələrini gəzməyə çıxarır. Ana toyuqsuz böyüyən cücələri əsasən soyuqdan qorumaq və temperatur rejimini gözləmək lazımdır. Kiçik hinlərdə bunu elektrik lampasının və ya məişət qızdırıcısının köməyi ilə etmək olar.

Optimal temperaturda cücələr hərəkətli, iştahlı olurlar və bir yerə yığılmırlar.

Cücələrin birinci 5 sutkasında temperatur rejimi yerdən 5sm hündürlükdə 31-30 C olmalıdır. 6-cı gündən 10-ya qədər 30-28 C, 11-cidən 15-ci günə qədər 28-26 C, 16-dan 20-yə 26-24 C, 21-ci gündən 25-ci günə qədər isə 24-22 C olmalıdır.

26-cı gündən cücələr saxlanılan yerdə temperatur 20-18 C olmalıdır.

Cücələrin yemlənməsini onları hinə salan kimi dərhal başlamaq lazımdır. Onların sutka ərzində su və yeməyləri təmin olunmalıdır. Birinci gün cücələrə xırdalanmış dən (buğda, darı, qarğıdalını, arpa və yulaf) yedirdirlər – 1 başa-6 qram, bişmiş yumurta-2 qram (1 yumurta 25 cücəyə), təzə pəndir-1 qram, təzə süd-5 qram, göyərti- təxmini 2 qram.

5-6-cı gündən cücələrin rasionu: taxıl toz qarışığından hazıqlanmış yem-10 qram, yumurta-3 qram,

pendir-2qram, süd-7 qram, göyərti-7 qram, əzilmiş təbaşir-0.3 qram, balıq yağı-0.1 qram

10-cu gündən etibarən yumurta verilmir. Birinci 5 sutka ərzində yemləmə gündə 8 dəfədən az olmayaraq, sonra isə yavaş-yavaş 3 dəfəlik rejimə keçirtmək lazımdır.