Qazlar

Qazlar

Qazlar – sual və cavablar

Nə ilə və nə vaxt onları yemləmək, çoxalma üçün haçsı qazları seçmək, qaz dəstəsində əlaqələrin xüsusiyətləri.

Ev quşlarının arasında ən ciddi növ qazlardır. Onların seçilməsinə və saxlanmasında da ciddi yanaşmaq lazımdır.

Əgər siz qaz saxlayırsınızsa və ya onları çoxaltmaq istəyirsinizsə onların onların dəstədə xüsusi münasibətləri haqqında, onları nə ilə yemləmək və nə vaxt yemləmək, çoxaltmaq üçün hansı qazların

seçilməsi və digər problemlər haqqında məlumatınız olmalıdır. Bu məqalədə biz sizə bu işə yeni başlayanların bir çox suallarına cavab tapmaqda kömək edəcəyik.

Erkək və dişi qazların seçilməsi

Hansı xüsusiyyətlərə görə yaxşı erkək və dişi qazı seçmək olar? Dişi qazlar yumurta qoymağa başlayan kimi onları ayırmaq lazımdır. Çünki erkək qaz dəstədə olarkən özünə bir dişi qaz seçir və digərləri onu maraqlandırmır.

Əgər onları ayırıb 2-4 dişi qazla yerləşdirdikdə onlar hər bir dişi qazla maraqlanmağı özlərinə borc bilirlər.

Bir-dişili erkək qazı onun bir dişiyə göstərdiyi marağa görə seçmək olar. Yaxşı erkək qazın qanadlarında iki kiçik lələk olur. Bu lələklər qayçıya oxşadıqlarına görə bunu qayçı adlandırırlar. Əgər erkəkdə belə qayçı olmaqdıqda ona ayrı dişilər ayırmağa dəyməz. Belə erkəklər bir-dişili olur və çoxaltma işlərində yaramır. Yaxşı dişi qazlar isə quyruqlarında 16,18 və ya 20 böyük lələyi olanlardır. Belə dişiləri ayırıb ailələrə bölmək olar. Belə ailələr 2-4 dişidən və bir erkəkdən ibarət olur.

Qaz hini isti və təmiz olmalıdır

Keçən ildə seçildə qaydalarına görə 2 qaz qrupu yaradıldı- hər qrup 3 dişidən və bir erkəkdən ibarət oldu.

Qazlar yaxşı yumurtaladılar lakin cücələrin sayı az oldu. Bunun səbəbi nədir və onların sayını artırmaq üçün nə etmək lazımdır? Dişi qazların aktivlikləri saxlanıldığı yerin temperaturdan aslı olur. Əgər temperatur -2-dən aşağı və ya +25-dən yuxarı olarsa yumurtalar mayalanmamış olur. Erkəklərin ən yaxşı aktivlik temperaturu isə +1-dən +23-ə qədərdir. Həm də hində təmizliyin gözlənilməsi də vacibdir. Quşların ayaqları altında quru və dərin altlıq olmalıdır. Belə halda onların lələkləri sıx olur və onları soyuqdan qoruyur.

Əgər onların altlıqları nəm və çirkli olsa quşların lələkləri pırpızlaşır və bədənin temperaturunu saxlamır. Belə olduğu halda qazlara soyuq olur və onlar bədənlərinin temperaturunu saxlamaq üçün daha çox yeməyə çalışırlar. Nəticədə onların cinsi maraqları zəifləyir. Əlavə olaraq qazların yumurta qoyduqları yuvaları da təmizlikdə saxlamaq lazımdır. Vaxtında yuvanı peyindən təmizləmək lazımdır. Əks tədbirdə yumurtalara infeksiya düşə bilər və cücələr tələf olarlar.

Qaz dəstəsi üçün başçının seçilməsi

Qazlar dəstə quşları olduğu üçün onlar üçün dəstə başçısı seçilməlidir. Bəs dəstə başcısını necə seçmək? Qazlar 1.5-2 aylığına çatan kimi dəstə içərisində başçı seçilməyə başlayır. Başçı dəstədə nizam-intizam yaradır, yemlənmə yerlərini göstərir. Qazlar uzunömürlü quşlardır, onlar içərisində yaxşı dəstə başçısı olarsa onu uzun müddət əzrində saxlamaq lazımdır(6-8 il). Əgər hər hansı bir problemə görə dəstə başçısını itirsə onlara yenisini seçməkdə kömək etmək lazımdır. Yaxşı başçı dəstə yemlənərkən onları qoruyur. Başçı dəstə yemlənərkən həmişə ətrafı izləyir. Həm də dastə başçısı evə və ya yemlənməyə gedərkən həmişə irəlidə olur.

Çoxaltma məqsədi ilə yumurtaların seçilməsi.

Qazlar yumura qoymağa başlayırlar. Biz dəstədəki qazların sayını artırçaq məqsədi ilə qazların daşıdıqları yumurtalardan cücələr çıxarmaq istəyirik. Bəs yumurtaların yaxşı mayalanmaları üçün onlara necə qulluq etmək və nə ilə yemləmək lazımdır? Havadan asılı olmayaraq quşların yanına həmişə isti su ilə dolu vedrə qoyun. Suya isə bir neçə damcı marqans və ya yod qatın. Əgər bu yoxdursa suya həm də bir neçə ovuc ağac külü töküb qarışdıra bilərsiniz. Qazlar bu su ilə lələklərini təmizləyəcəklər. Eyni zamanda diqqət yetirin ki, onların altlıqları yaş olmasın.

Erkək qazlara yulaf, buğda və xırdalanmış noxud vermək lazımdır. Dişi qazlara isə vitaminli yem – duzlu və ya təzə kələm, balqabaq(bişmişi daha məsləhətlidir), xırdalanmış kök verin. Qazlar otyeyən quşlardır. Buna görə qışa onlar üçün ot qırıntıları (saman) yığmağınız məsləhətlidir. Lakin tərkibində az da olsa çürüntü olmamalıdır. Yığılmış bu quru otu qışda isti suda qarışdıraraq tərkibinə quşlar üçün kombiyem əlavə edə bilərsiniz.

Göstərilmiş bütün yemləri qazlara verməzdən qabaq duzlamaq lazımdır. Həm də həftədə 2-3 dəfə qazlara mayalı xəmir verin. Yuvalarını buğda samanı qoyun. Hər bir dişi qazın ayrı yuvası olsa daha yaxşı olar. Lakin bir yuvanın olmasının heç bir mənfi cəhəti yoxdur. Forma və rənginə görə yumurtalar seçilirlər, siz özünüz onları nömrələyə və ya nişanlaya bilərsiniz