magaza ac
Hise verilmis quzu quyrugu balaca banner
buzov evi balaca
uniart

Salam dostlar!Türkiyədən kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının sifarişi.Zəng edin və ya vatsapa yazın 0505043704

Qazların effektiv çoxaldılması

Qazların effektiv çoxaldılması

Qazların effektiv çoxaldılması:

Qazları xoşlayıram. Heç bir mənim bu qədər xoşuma gəlmir. Onları xoşlamağın səbəbləri var. Onlar çox səliqəlidirlər, başadüşən və qayda-qanun tez öyrəşirlər. Fermadan nə qədər uzağa getmələrinə baxmayaraq geriyə yolu həmişə tanıyırlar. Əlavə olaraq onlar həmişə vaxtında evə qayıdırlar. Əgər toyuqların qabğına dən səpsəniz onlar kiçikləri gözləmədən dərhal yemi dənləyəcəklər. Qazlar isə özlərini belə aparmır – kiçiklər doyunca yeyənə qədər onlar yemə yaxın durmurlar.

Mən fikirləşirəm ki, qaz əti bütün mağazalarımızda satılmalıdır. Çünki ondan hazırlanan yeməklər çox dadlı və tutumlu olur. Qazları saxlamaq və çoxaltmaq lazımdır. Bu həm lazımlı həm də sərfəli işdir.

Qazlar haqqında məlumat az olsa da mən onlar haqqında bir kitab tapa bildim. Bu kitabı mən artıq əzbərdən bilirəm. Bu kitabda yazılana görə ülkəmizdə qazların sayı azalıb. Bunun əsas səbəbi onların

köhnə üsullarla çoxaldılmasıdır. Qazlar 4 kq çəkiyə yalnız 150-180 günə çatırlar. Ətin qiymətini onun bu vaxt ərzində tələb etdiyi yemlə müqayisə etdikdə başa düşmək olardı ki, qaz saxlamaq heç də sərfəli deyildi.

Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, bu işə əgər iqtisadi tərəfdən yanaşsanız sizin yaxşı gəliriniz də ola bilər.

Kiçik vaxt ərzində qazların sayını çoxaldaraq kiçik ferma da açmaq olar. Buna imkan verən bu quşların təbiətidir.

Qazlar istənilən iqlimə yaxşı öyrəşirlər. Onlar soyuqdan qorxmur. Misal üçün biz onları qışda qızdırıcı sistemi olmayan hində saxlayırıq. Onlar hətta -20 şaxtada da duzənlik zonada otlayaraq gönlərini keçirə bilərlər.

Qazlar yemə çoxda tələbatlı deyillər. Düzgün rasion seçilərsə onların hər kiloqramına çox az dən tələb olunur. Otlaqda saxlanılan qaz gün ərzində 2kq-dan çox ot yeyir. Taxıl yığımından sonra torpaqda qalan qalıqları da qazlara yedirtmək olar. Bu qalıq dənlər yığmağa da ehtiyac qalmaz. Yem kimi təzə kəsilmiş ot, kələm yarpaqları, kartof, çuğundur və silos da istifadə etmək olar.

Onlar təbiətlərinə görə dəstədə yaşayan quşlardır. Onlar həm də xüsusi qayğı tələb etmirlər.

Qazların müxtəlif cinslər və cins qrupları var: vladimirski, arzamat, gorkiy, xolmoqorq, kaluqa, böyük boz, şadrin, pskovsk və s...

Mənim Vladimir cinsi digərlərindən daha çox xoşuma gəlir. Onlar saxlanılması və yemlənmələri üçün qayğı tələb etmir. Həm də çəkilərinə görə də digərlərindən heç də geri qalmırlar. Erkək qazların çəkisi 8-10kq olur. Dişiləri isə 7-8kq olur, ildə 40-45 yumurta verirlər. Bu orta göstəricilərdir, ayrı saxlanılanlar daha məhsuldar olur , çəkiləri isə 16kq-a qədər ola bilər. Mənim fermamda qazlar həyatlarının 9 ilini hər ildə 90 yumurta verirdilər. Belə böyük quşlar üçün bu çox yaxşı göstəricidir. Quşları hamdə payız tüktökmə dövründən sora da yumurta verməyə məcbur etmək olar.

İkinci yumurata vermə siklini almaq üçün onların iyulun ortasaından onların günlərini qısaltmaq lazımdır. Bunun üçün onları səhər saat 8-də gəzməyə buraxmaq, günorta saat 3-də isə hinlərinə qaytarmaq lazımdır. Hində tam olaraq qaranlıq olmalıdır. Belə rejimdə onları 20 gün saxlamaq lazımdır. Sonra onlar yavaş-yavaş 1 həftə ərzində onların günlərini 7 saatdan 14 saata keçırmək lazımdır. Nəticədə sentyabrın ikinci yarsından qazlar intensiv olaraq yumurta verməyə başlayırlar. Bu yumurtalama dövrü 3.5-4 ay davam edir. Bu dövr bitdikdən sonra onları adi gün rejiminə keçirmək lazımdır. 2-2.5 aydan sonra isə yaz-yay yumurtalama tsikli başlayacaq (martda).

İnkubatorda biz hər 100 yumurtadan 75-76 cücə alırıq. 70-75 günlük qazlardan artıq ət almaq məqsədi ilə istifadə etmək olar. Dişi qazlar 10-11 aylığına yumurta verməyə başlayırlar.

İndi isə qazları necə böyütmək və onlara necə qulluq etmək haqqında danışaq. Ilk olaraq cütlükləri və qrupları seçmək lazımdır. Dişiləri çox yumurta verənlərdən, erkəkləri isə yumurtanı mayalandırma faizi yuxarı olanlardan seçirik. Cülüklər arasında qohumluq əlaqələrinin olmamasında xüsusi diqqət yetiririk. Bunu müəyyən etmək asandır: sadəcə olaraq onları nişanlayın və hər bir quşu siyahıya alın.

Qazların qruplara yığılması isə payızda başlayır. Bu vaxta onlar artıq bayıra buraxılmır, vaxtlarını hində keçirirlər. Qrup şəkildə yığılan qazların istifadə müddəti 6-8 il olur. Dişilərdə zaman keçdikcə yumurta vermə aktivliyi artır. Yaşa görə qazları yığmaq vacibdir.

Qaz qrupunun (sürü) tərkibi təxmini olaraq belə olmalıdır – fərələr 30%, pereyarka 25%, yaşlı quşlar 20, yuxarı yaşlılar 25%. Cinsiyətinə görə isə hər bir baş erkəyə üç baş dişi düşür. Bu o demək deyil ki bir erkəyə yalnız 3 dişi ayrılmalıdır. Bəzən bir erkək beş dişi ilə maraqlanır, bəzən isə yalnız biri ilə.

2 il əvvəl iki yeni qaz hini tikmişdik. Qabaq divarın hündürlüyü 2.1m, arxa divar isə 1.25m-dir. Belə ölçülər maddi baxımdan sərfəlidir. Həm də içəridə quşlara lazım olan qədər yer və hava da olur.

Hər qaz hinində iki bölmə var. Uşaqlıq (ana) sürüsü qrup metoduyla olur. Qaz hinləri müvafiq olaraq təchiz edilmişdir. Hər bölmə beş bərabər seksiyaya taxtadan qayrılmış arakəsmələrlə bölünmüşdür. Divarın (fasadının) dəhlizinin uzununa təxminən iki metrin bütöv enlə keçidi qoyulmuşdur (tərk edilmişdir). Seksiyalarda arakəsmələrin hündürlüyü — 1,2 metr.

Seksiyalarda yuvalar qurulmuşdur (təyin edilmişdir), dəhlizlərdə — yem və su üçün taxta təknəciklər. Qabaq divarda hər seksiyaya qarşı gəzmə meydançalara deşiklər (əl yerləri) var. Bu meydançalar, yer (yerləşdirmə) kimi, həmçinin seksiyalara bölünmüşdür (sındırılmışdır), hansılar ki, metal torla təxminən bir yarım metrin hündürlüyüylə hasarlanmışdır. Seksiyalar qapılar vasitəsilə bildirilir. Gəzmə meydançalarda yem və su üçün təknəciklər dəyir (durur).

Bizdə qaz hinləri qızdırıcısızdır. Quşlar dərin altlıq üzərində saxlanılır. Əvvəl yerə qalın saman sərilir, sonra üzərinə yonqar əlavə olunur. Gündəlik bu altlığın üzəri yenilənir, üzərindən təmiz yonqar səpilir. Altlığın tam olaraq yenisi ilə əvəz olunması ildə bir dəfə edilir. Bunu adətən yayda, quşları yaylağa çıxararkən edirlər.

Qışda və yayda iş günü səhər saat 8-də başlayır və saat 5-ə qədər davam edir(arada 2 saat yeməyə ayrılır). Ilk olaraq hinin qapıları açılır və qazlar bayıra buraxılır. Hində təmizlik işləri aparılır, yem və su qabları yuyulur, altlıqlarının üzərinə yeni yonqaz qatı səpilir. Əgər yumurta vermə dövrü başlanıbsa yumurtalar yığılır. Və sonda quşlara yem verilir.

Qazları gündə 3 dəfə yedirdirlər: səhər saat 9-da, günorta saat 2-də və saat 5-də. Qış fəslində qazların yemlərini əsasını toyuq kombiyemləri təşkil edir. Bu yemlərə vitaminlər və minerallar əlavə edilməlidir. Kombiyemin tərkibi belədir: üyüdülmüş arpa, noxud, buğda kəpəyi, əhəng daşı, üyüdülmüş balıq və ət-sümük unu, çınqıl, duz. Vitamin əlavələri kimi ot unu istifadə olunur. Gündəlik yemə 50q əlavə olunur. Bir quşun gündəlik norması – 200q kombiyem, 100q dən.

Qazlar üçün yemlər sexlərdə xammallardan hazırlanır. Hinə araba ilə gətirilir. Yemin paylanması üçün asılı konstruksiyadan istifadə olunur. Səhər və axşam yeməyinə kombiyem verilir. İşəridəki və çöldəki yem qabları kombiyemlə doldurulur. Quşlar günlərinin çox hissəsini çöldə keçirdiklərinə görə bayırdakı qabları unutmaq olmaz. Axşam isə hində onlara dən verilir: arpa, çovdar, buğda, darı. Cücərdilmiş dənlərdən istifadə daha məsləhətlidir.

Yemlərin balanslaşdırılmasına – qidalılıq və kaloriliyinə görə düzgün qarışıqlardan istifadə etmək lazımdır. Buna əsasən yumurtalama dövründə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Bu dövrdə quşları gücləndirilmiş yem rejiminə keçirin. Quş yemində nə qədər və hansı elementlərin olması, onların gündəlik rasionunu hər bir zootexnik bilir. Yemlərin rəngarəngliyinə çalışmaq lazımdır. Bu tədbirlər görüldüyü halda qazlar düzgün inkişaf edəcək.

Yayda qazlar demək olar ki, bütün vaxtlarını su hövzələrində və çöldə keçirirlər. Bu dövrdə onların yemini 2 dəfəyə qədər azaltmaq olar. Quşların saxlandığı yerlərdə əgər yaxşı otlaqlar olarsa onlara tələb olunan maddi resursla da azalır.

Cavan quşlar haqqında qıssa məlumat. Yumurtalama dövründə günümüz yuvaları nəzərdən keçirmə və yumurta yığımı ilə başlayır. Qazlar qruplara bölündükdə onlar ailələr şəklində saxlanılır. Buna görə də yumurtaları nişanlarmaq və qeydə almaq lazımdır. Qeydləri sadə karandaşla yumurtanın iti ucunda aparın. Çünki yumurtadan çıxan cücələr yumurtanı ya küt tərəfdən, ya da yanlardan dimdikləməyə başlayırlar.

Alınmış bu qeydlər qazları halqalamağa kümək edir. Qazların yuvada çox oturmalarının qarşısını almaq üçün hər bir saatdan bir yumurtaları yığırıq.

Hində yumurta qoyma dövüründə temperaturu 0 dərəcədən aşağı düşməyə imkan verməyin. Şaxtalı günlərdə quşları həyətə buraxmayın və qapıların bağlı olmasına diqqət yetirin. Yumurtalar qablarda saxlanılmalıdır(qış və payız olarsa mütləq qızdırıcılı). İnkubatora qoymaq üçün yumurtalar adətən 5 günü tamam olana qədər seçilir. İnkubatora qoymazdan əvvəl yumurtaları diqqətlə nəzərdən keçirin. Adətən yumurtaların içərisində ikisarılı yumurtalar olur. Belə yumurtalar inkubator üçün yaramır. Həm də çox kiçik, düzgün forması olmayan və tünd rəngli ləkələri olan yumurtaları da istifadə etməyin.

Cücələr inkubatordan 29-31-ci gün çıxmağa başlayırlar. Onlar üçün bizdə xüsusi yer (yerləşdirmə) yoxdur.Adi yarıya bölünmüş quşxanadan istifadə edirik: bir yarı — cücələr üçün, başqa — qaz balaları üçün. Bu yerdə bruderlər qoyulur – metal lampalı və elektrik qızdırıcılı qapaqlar. Həyatlarını ilk günlərini cücələr bu bruderlər altında, 27-28 dərəcə istidə keçirirlər. Sonra hər beş gündən bir temperatur 2-3 dərəcə azaldılır.

Bruderlərlə yanaşı su və yem qabları da qoyuruq. Cücələr üçün ən yaxşı yem – vitaminlərlə ot unudur. Bəzən vitaminlər olmayanda cücə kimbiyemi ilə ot ununun qarışığını da verirlər. Həm də yaşıl yem – göyərti və ya yonca da istifadə etmək olar. Heyvan mənşəli zülallarla zəngin qidaları qazlar xoşlamırlar. Bitki mənşəli zülallarla zəngin yemlərdən istifadə daha məsləhətlidir. Cücələrin 45 günü tamam olandan sonra onları ümumi qrupa böyüklərə qatmaq olar. İl əzrində biz hər qrupdan (qaz ailəsindən) 500kq-a qədər ət alırıq.

Gördüyünüz kimi qaz saxlamaq sərfəlidir.

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 75363
Xətdəki istifadəçilər: 392
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
PowerFliveFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Hakkı FİDANFərdi istifadəçi
ElmirFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ƏbülfəzFərdi istifadəçi
eldiyarFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RuziFərdi istifadəçi
Şəxsi elanFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
RobertVokXCFərdi istifadəçi
MehemmedFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
ŞirazFərdi istifadəçi
FloydMallyHBFərdi istifadəçi
agaFərdi istifadəçi
RaufFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
ElsenFərdi istifadəçi
AzərFərdi istifadəçi
FrancescistQYFərdi istifadəçi
HeybətFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
AndrejKuzinJVFərdi istifadəçi
ЮляFərdi istifadəçi
vilayetFərdi istifadəçi
LstrdexinhetGUFərdi istifadəçi
AntoninaFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
sebuhiFərdi istifadəçi
SaticiFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
SeferFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
residFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazinFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENiZ KULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
namiqFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
yavərFərdi istifadəçi
ferhadFərdi istifadəçi
RahibFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
KənanFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
dsfsFərdi istifadəçi
əzizFərdi istifadəçi
HakanFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
IbrahimFərdi istifadəçi
Hәci ElçinFərdi istifadəçi
ElşənFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
AhmedFərdi istifadəçi
raviFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
ŞirxanimFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FikretFərdi istifadəçi
kamilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
RəşidFərdi istifadəçi
SemedFərdi istifadəçi
FamilFərdi istifadəçi
SarıFərdi istifadəçi
TurxanFərdi istifadəçi
aqilFərdi istifadəçi
YahyaFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
nesimiFərdi istifadəçi
FətiFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
TariyelFərdi istifadəçi
esedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
anarFərdi istifadəçi
YareliFərdi istifadəçi
RahidFərdi istifadəçi
Namiq beyFərdi istifadəçi
TolikFərdi istifadəçi
LeylaFərdi istifadəçi
QehremanFərdi istifadəçi
SeyyadFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SənanFərdi istifadəçi
NecefFərdi istifadəçi
AygünFərdi istifadəçi
RozaFərdi istifadəçi
bagiFərdi istifadəçi
TerlanFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
XeyalFərdi istifadəçi
MemmedxanFərdi istifadəçi
ZamirFərdi istifadəçi
UcarliFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
XəyalFərdi istifadəçi
ElcanFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
TahirFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
CelalFərdi istifadəçi
HuseynFərdi istifadəçi
AZAQROTAXIL MMCFərdi istifadəçi
CəlalFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
AZERFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
AmalFərdi istifadəçi
zaurFərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
Xanlar HesenovFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
elvinFərdi istifadəçi
ANARFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
cahidFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
NiklbomGNFərdi istifadəçi
ramalFərdi istifadəçi
bexdiyarFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
zəkaFərdi istifadəçi
WilliamblomoCZFərdi istifadəçi
emunkensuffFTFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MikhailFərdi istifadəçi
JasoncliefHOFərdi istifadəçi
WilliamGrentLPFərdi istifadəçi
BryanUnubsTQFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
TyronepemTXFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,518
Ən yeni istifadəçi:: roccedi