Qazların yemlənməsi

Qazların yemlənməsi

Qazların yemlənməsi

Qazlar lifli yemləri yaxşı həzm edir, bir çox kobud yemlərdən çoxlu qidalı maddələr ala bilirlər.

Qazların yayda əsas yemi otdur. Qışa qədər onları mümkün qadər çox otlağa aparmaq lazımdır. Qışda isə onlara yem kimi saman unu, silos,kartof, bir çox köklü bitkilər verilir.

Qruplaşma dövründə qazlara müxtəlif dənli bitkilər, çəmən otu, çuğundur, kök, paxlalılar fəsiləsindən olan bitkilər paxlaları, kartof, jmıx, verilir.

Yumurtalama dövründə qazların gündəlik rasionu (1 başa düşən, qramlarla):

yulaf və dən tullantıları - 100; buğda kəpəyi - 50; yulaf və buğda unu - 95; cecələr və noxud unu - 15; ot unu - 50; çuğundur, şalğam, kök - 200; heyvan yemi - 13; balıqqulağılar (çınqıl) - 10; sümük unu - 3,5; duz - 3,5; qaynadılmış kartof - 200.