Damazlıq heyvandarlıq

Damazlıq heyvandarlıq
Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatının attestasiyadan keçməsi və fəaliyyət növünə aid edilməsi barədə şəhadətnamə.
İcazənin adı
Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatının attestasiyadan keçməsi və fəaliyyət növünə aid edilməsi barədə şəhadətnamə.
Əlavə məlumat
Rayonlaşdırılmış damazlıq heyvanların, atların və quşarın yetişdirilib fərdi, ev, ailə Kəndli təsərrüfatlarına satılması.
İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği
Ödənişsiz.
İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı
30 gün.
İcazənin güvvədə olduğu müddət
5 il.
İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
Hüquqi şəxslər üçün:
1.Kənd təsərrüfatı nazirinin adına ərizə;
2.Dövlət qeydiyyatından keçmək haqqında şəhadətnamənin surəti;
3. Vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
4. Kəndli (fermer) təsərrüfatının nizamnaməsinin surəti;
5. Uçot vahidlərini dövlət reyestrinə daxil edilməsi haqqında şəhadətnamənin surəti;
6. Təhsil haqqında diplomun və ya şəhadətnamənin surəti;
7. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
8. Torpağa mülkiyyət hüququna dair Dövlət aktının surəti və ya icarə müqaviləsi;
9. Təsərrüfatın 3 illik göstəriciləri;
10. Təsərrüfatın damazlığa yarayıb-yaramaması barədə baş zootexnikin və baş baytar həkiminin rəyləri;
11. Bank rekvizitinin surəti;
12. Şəhər, rayon icra hakimiyyətinin və ya Ərazi kənd təsərrüfatı idarəsinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdimat məktubu.
Fiziki şəxslər üçün:
1. Kənd təsərrüfatı nazirinin adına ərizə;
2. Təsərrüfatın damazlığa yarayıb-yaramaması barədə baş zootexnikin və baş baytar həkiminin rəyləri;
3. Vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
4. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
5. Torpağa mülkiyyət hüququna dair Dövlət aktının surəti və ya icarə müqaviləsi;
6. Təsərrüfatın 3 illik göstəriciləri;
7. Şəhər, rayon icra hakimiyyətinin və ya Ərazi kənd təsərrüfatı idarəsinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdimat məktubu.
İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını)
«Damazlıq heyvandarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun18.2.-ci maddəsinə əsasən
Bakı şəhəri,18 dekabr 2007-ci il
№ 516-III Q
İcazəni verən icra orqanın adı
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi