Baytarlıq sertifikatının alınması proseduru

Baytarlıq sertifikatının alınması proseduru

Baytarlıq şəhadətnaməsi heyvanlara, kəsilmiş ətlərə və heyvan mənşəli məhsullara verilir. Şəhadətnaməni əldə etmək üçün Dövlət Baytarlıq Xidmətinə aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

✓ Ərizə

✓ məhsul barədə məlumat

✓ məhsulun adı və miqdarı (hər növ uzrə)

✓ məhsulun mənşəyi barədə məlumat

✓ məhsulun yekun təyinatı və istifadə yeri

Tələb olunan sənədlər verildikdən və Dövlət Rüsumu haqqında Qanunda nəzərdə tutulan 5 manat dovlət rüsumun odədikdən sonra xidmət məhsulu baytarlıq muayinəsindən keçirir. Uyğunsuzluq aşkarolduqda imtina edilir, aşkar edilmədikdə isə həmin gün şəhadətnamə (Əlavə 2) verilir. İdxal olunan məhsullara verilən baytarlıq sertifikatı məhsul muayinədən kecirilərək baytarlıq şəhadətnaməsi ilə əvəz edilir. Su, hava və dəmiryol nəqliyyatı ilə daşınan məhsullara şəhadətnamə 2 nusxədə verilir, biri yükü muşayiət edənə, biri isə yük sahibinə verilir. Baytarlıq şəhadətnaməsi hər yukə və ya mal partiyasına verilir. Baytarlıq şəhadətnaməsi məhsulu müşayiət edən sənədlərə daxil edilir və məhsulun uzərində qeyd edilmir.

Əlavə 3

Dövlət Baytarlqı Ximdəti tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri

Xidmətlərin adı

Ölçü
Vahidi

Tariflər
(AZN)

1. İdxal və ixrac əməliyyatları zamanı həyata keçirilən xidmətlər

1.1. Dövlət baytarlıq nəzarətində (DBN) olan yüklərin dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə məsləhət verilməsi

1 ədəd məsləhət

7,00

1.2. DBN-də olan yüklərin dövriyyəsi aparılan obyektlərin baytarlıq sanitariya vəziyyətinin attestasiyası və baytarlıq qeydiyyatı vəsiqəsinin verilməsi

Anbarlar (100 m3 -ə qədər)

1 sənəd

50,00

Əlavə hər 100 m3 üçün

6,00

Ticarət yerləri və soyuducu anbarlar (100 m3 -ə qədər)

1 sənəd

70,00

Əlavə hər 100 m3 üçün

6,00

Emal müəssisələri (100 m3 -ə qədər)

1 sənəd

40,00

Əlavə hər 100 m3 üçün

6,00

1.3. DBN-də olan yüklər daşınan nəqliyyat vasitələrinin baytarlıq-sanitariya baxımından qiymətləndirilməsi və baytarlıq arayışının verilməsi

Avtomobillər (1 ədəd)

1 sənəd

7,00

Gəmilər və vaqonlar (hər biri ayrılıqda 1 ədəd)

1 sənəd

15,00

Təyyarələr (1 ədəd)

1 sənəd

20,00

1.4. DBN-də olan yüklərin idxal və ixracına rəy və ixrac edilən heyvanlara baytarlıq sənədinin verilməsi (hər növ üzrə 1 ədəd)

1 sənəd

10,00

2. Heyvan mənşəli məhsul və xammalın yüklənməsi zamanı baytarlıq baxışı

Ət, süd və balıq məhsulları və heyvan mənşəli xammallar

1 partiya

2,00

Bal

1 partiya

4,00

Yumurta

1000 ədəd

0,10

Heyvan müqəvvası

1 baş

3,00

Bəzək quşlarının müqəvvası

1 baş

1,00

Heyvan mənşəli məhsulların və xammalın boşaldılması zamanı baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi

1 partiya

2,00

İdxal ixrac zamanı baytarlıq sənədinin tərtibatı

1 sənəd

6,00

Yük anbarının, yükvurma, yükboşaltma vasitələri və yük platformalarının dezinfeksiyası

1 m2

0,10

3. Baytarlıq və baytarlıq - sanitariya ekspertiza laboratoriyalarının xidmətləri

Kimya - toksikoloji və biokimyəvi müayinələr

1 müayinə

6,00

Radioloji müayinələr

1 müayinə

2,20

Dərinin qara yaraya görə müayinəsi (bir dəri nümunəsi)

1 müayinə

0,10

3.1. Heyvan (balıq və quş daxil olmaqla) mənşəli məhsulların müayinəsi

Nitrat-nitritlərə, fosfamid, fozalon, diazon və metafosa, xlor üzvü pestisidlərə və tiadana qarşı (hər biri ayrılıqa)

1 müayinə

1,00

Bakterioloji

1 müayinə

4,00

Hormonal preparatlara görə

1 müayinə

20,00

Lüminessent diaqnostika

1 müayinə

2,00

Rentgenoqrafıya (yazısız)

1 şəkil

3,00

Rentgenoqrafıya (yazılı)

1 şəkil

4,00

Suyun baytarlıq - sanitariya müayinəsi

1 müayinə

1,00

3.2. Baytarlıq – sanitariya ekspertiza işləri

Qaramal və ya digər iri heyvanların əti (1 cəmdək)

1 müayinə

2,00

Qoyun və donuz əti (1 cəmdək), donuz piyi - (1 partiya)

1 müayinə

1,00

Diri quş və quş əti (1 baş və ya 1 cəmdək)

1 müayinə

0,04

Hazır ət məhsulları (hər biri 1 partiya)

1 müayinə

2,00

İçalat, dil, baş, dırnaq və sairə - 1 partiya

1 müayinə

0,50

Balıq (diri, dondurulmuş və ya hisə verilmiş) - 1 partiya

1 müayinə

0,80

Yumurta (topdan satış-1 partiya (1000 ədəddən artıq))

1 müayinə

0,80

Yumurta (pərakəndə satış-1 partiya (1000 ədədə qədər))

1 müayinə

0,20

Süd və süd məhsulları, mum, propolis hər biri 1 partiya

1 müayinə

0,30

Arı balı - 1 partiya

1 müayinə

1,50

4. Baytarlıq idarələri tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər

Baytarlıq sənədlərinin verilməsi:

Baytarlıq şəhadətnaməsi

1 sənəd

5,00

Baytarlıq arayışı

1 sənəd

3,00

Baytarlıq pasportu

1 sənəd

6,00

Heyvandarlıq təyinatlı tikinti layihələrinə rəy verilməsi

1 rəy

15,00

Baytarlıq şəhadətnaməsinin forması