uniart
magaza ac
Avropada sifaris texnika balaca banner
uniart

Salam dostlar!Onlayn ödənişlə bağlı çətinliklərinizi bizə bildirin.Zəng edin və ya yazın 0505043704

Amerika və Avropa çürümə xəstəliyi

Amerika və Avropa çürümə xəstəliyi
Amerika və Avropa çürümə xəstəliyi
Gəncəbasar bölgəsi arıçılığın iki (damazlıq və məhsul) istiqamətdə inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli ərazi sayılır.
Arı ailələrini qışdan yaza gümrah və sağlam çıxartmaq üçün arı pətəklərinin yeri ilk növbədə quru və isti olmalıdır.
Son vaxtlar həvəskar arıçılar bir çox xəstəlikləri müalicə etməkdə çətinlik çəkirlər ki, bu da arıçılığın inkişafına böyük ziyan vurur.
Ərazidə geniş yayılmış xəstəliklərdən Avropa və Amerika çürüməsi, Kisəli qurd, Septisemiya, Asperqilyoz, Nozematoz, Akarapidoz və Varroatoz kimii xəstəlikləri göstərmək olar.
Amerika və Avropa çürümə xəstəliyi. Bu xəstəliklər demək olar ki, eyni xarakterli xəstəlik olub, sürfələri pup dövründə çürüttməklə arı ailəsini zəiflədir və onun kütləvi tələbatına səbəb olur.
Xəstəliyin əlamətləri - sürfənin parlaqlığı itir, sürfənin dəriciyi nazilir, daha sonra sürfə tutqun qəhvəyi rəng alır, toxumalar parçalanır, yapışqanvari uzanan tutqun rəngli kütləyə çevrilir.
Müalicə - Arılarda belə xəstəlikləri müşahidə etdikdə dərhal xəstə arılar köçürmə yolu ilə quru və təmiz pətəklərə köçürülür, xəstə şanlar ailədən kənarlaşdırılır, pətək istiləşdirilir. Müalicə üçün 1:1-ə nisbətində hazırlanmış 5 litr şərbətə 1 qr Norsulfazol natri, 2 qr Sultantrol, 0,5 qr Streptometsin və 0,5 qr Tetraskilin əlavə edilərək tam qarışdırılır. Hazırlanmış yemdən hər arı ailəsi üçün 200-250 qr olmaqla axşamlar 5 gündən bir fasilə ilə 3-4 dəfə verilir.
Kisəli qurd xəstəliyi. Bu xəstəlik ailədə yem çatışmadıqda və pətək soyuq olduqda baş verir.
Xəstəliyin əlamətləri – tələf olmuş sürfənin rəngi tutqunlaşır, maye ilə dolu kisəni xatırladır və iysiz olur. Qurumuş sürfələr əyilmiş qərtmək şəkli alır və qovuqcuqdan asanlıqla qopur.
Müalicəsi – arıxana karantin nəzarətində saxlanılmalı, zəif arı ailələri birləşdirilərək, pətək istiləşdirilməlidir. 50 %-lik şəkər şərbətinin hər litrinə 50mq sulfonometsin, yaxud levomitsetin qarışdırılaraq hər arı ailəsinə 150-200 qr 3-4 gündən bir 4 dəfə təkrar etməklə günün sonunda verilməlidir.
Septisemiya xəstəliyi. Yaz dövründə təbiətdə nəmlik çox olduqda, pətəklərin alçaq, nəmli yerdə olması və pətəkdə həddindən artıq çox yemin olması xəstəliyin inkişafını daha da sürətləndirir.
Xəstəliyin əlamətləri - əsasən ailədə yaşlı arıların tələfatı ilə özünü göstərir. Xəstə arıların hemolinfası ağ süd rəngində olur. Bir neçə saatdan sonra arılarda ölüm baş verir. Tələf olmuş arıların toxumları tezliklə parçalanıb dağılır.
Müalicəsi – arı ailələri quru pətəklərə köçürülməli, yuva qısaldılmalı, duru yemi olan şanlar ailədən kənarlaşdırılaraq pətək quru materialla isidilməlidir. Qidalandırıcı yem kimi hər litrinə 300 min Teraskilin, yaxud Sulfanometsin preparatı qarışdırılmış 65 %-li şərbət hər arı ailəsinə gündə 3-4 dəfə verilir. Bu, hər 3-4 gündən bir təkrar olunur.
Aspergilyox. Bu xəstəliyə süfrələrin daşlaşması da deyilir. Xəstəliyin törədicisi bitkilərin çiçək tozunda və şirəsində, peyində və suda təsadüf edilir. Arı ailələri əsasən kölgəli və nəmli yerdə yerləşdikdə bu xəstəliyə daha çox tutulurlar.
Xəstəliyin əlamətləri – xəstəliyin ilk dövründə ailədə sürfənin bədəni, xüsusən başı boz-yaşıl rəngli kiflə, sontalar bütün şan boz kiflə örtülür. Tələf olmuş sürfələr quruyaraq bərkiyir, açıq sarı rəng alır və bozumtul daşa oxşar maddəyə çevrilir.
Müalicəsi – sirayətlənmiş şanlar pətəkdən kənarlaşdırılır, ailə kifayət qədər keyfiyyətli yemlə təmin edilir və yuva istiləşdirilir. Şiddətli yoluxma zamanı ailədə (pereqon) yoluxmuş şanların arılarını digər təmiz pətəyə köçürməklə, ailəyə sağlam şan çərçivələri verilir. Arıxana digər quru yerə köçürülərək pətək və avadanlıqlar bir daha dezinfeksiya olunur.
Nozematoz xəstəliyi. Erkən yaz aylarında bir çox arı ailələrində bu cür xəstəliyə rast gəlmək olur. Bəzən arıçı arı ailəsinə ehtiyac olmadan keyfiyyətsiz yemin verilməsilə nozematoz xəstəliyini törədir.
Xəstəliyin əlamətləri – arıların qarnı şişkinləşir, qanadları titrəyir, uçma qabiliyyəti zəifləyir. Xəstə arılar şan üzərində dayana bilməyib, pətəyin dibinə tökülərək sürünürlər.
Müalicəsi – xəstəliyin müalicəsində fumaqlin preparatı yaxşı nəticə verir. Bunun üçün 1 litr şəkər şərbətinə 50-100 mq fumaqlin qarışdırılaraq yazda xəstə ailəyə hər 7 gündən bir 200-250 qr olmaqla 3-4 dəfə verilir. Yemləmə günün axırında aparılmalıdır.
Akarapidoz. Bu xəstəlik arıların invazion xəstəliyi olub, əsasən traxeyaları zədələyir. Xəstəlik əsasən yazın əvvəllində yağıntının miqdarı çox olduqda nəzərə çarpır.
Xəstəliyin əlamətləri – arılar pətəkdən uçarkən yerə düşür, uça bilmir, yerdə minlərlə arı sürünür. Xəstə arıların qanadları çəp durur.
Müalicəsi – bu xəstəliyin müalicəsi üçün çərçivə gücündə olan arı ailəsinə 0,5 qr Folbeks verməklə bir kurs müalicəyə (yəni 5 gündən bir 4 dəfə) 2 qr Folbeks lazımdır. Müalicədən sonra yuva istiləşdirilir.
Varroatoz. Arıçılıqda geniş yayılmış gənə xəstəliyi olub, qədimdən arıçılığa böyük ziyan vurur, hazırda bölgənin bir çox arıçılıq təsərrüfatlarında təsadüf edilməkdədir. Odur ki, bu xəstəliklə bütün arıçılar mübarizə aparılmalıdırlar.
Xəstəliyə əsasən yaz, yay və payız dövründə rast gəlmək olur. Cinsi yetişkənliyə çatmış dişi gənələr işçi, ana və erkək arılar üzərində, sürfə və puplar üzərində isə həm yetkin, həm də cavan gənələr parazitlik edərək arıların hemolimfası ilə qidalanırlar.
Müalicəsi. İsti günəşli havada xəstə arı ailələri buxarlanma üsulu ilə qarışqa turşusu və çiləmə qaydasında 2 %-li quzuqulağı turşusu işlədilir. Hər iki preparat növbəli olaraq, bir arı ailəsinə 5 ml şərti ilə 4 gün fasilə verərək 3 dəfə təkrar olunur.
Hörmətli arıçı həmkarlar, qədim tarixə nəzər saldıqda həqiqətən də arı ailələrinin təbiətdə hündür və quru yerdə yaşaması məlum olur.
Arı ailələrinizi quru və hündür yerdə saxlamaqla, güclü , sağlam və məhsuldar arı ailələri əldə edə bilərsiniz.

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 57443
Xətdəki istifadəçilər: 259
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RafaelFərdi istifadəçi
NAHIDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
ZiyaFərdi istifadəçi
İlkin DoktorFərdi istifadəçi
Azad test mobFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
SEFERFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
UsubFərdi istifadəçi
MüşfiqFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RehimFərdi istifadəçi
KhadiJaFərdi istifadəçi
UstaFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
RufatFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
CəfərFərdi istifadəçi
EldarFərdi istifadəçi
Cihangir ÖzünFərdi istifadəçi
HəbibFərdi istifadəçi
saticiFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
ŞirazFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
ElsenFərdi istifadəçi
YaqutFərdi istifadəçi
AfqanFərdi istifadəçi
Sahin.Fərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
sebuhiFərdi istifadəçi
SaticiFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
SeferFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazin.azFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENİZKULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,346
Ən yeni istifadəçi:: pepitto8891