cars az
balaca kopek mamasi
Lazer balaca banneru
balaca kopek mamasi

Salam dostlar!Türkiyədən kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının sifarişi.Zəng edin və ya vatsapa yazın 0505043704

BRADZOT

BRADZOT
BRADZOT
İti gedişli yoluxucu xəstəlikdir. Şirdanın və onikibarmaq bağırsağın selikli qişasının və parenximatoz orqanların hemorroji iltihabı ilə səciyyələnir.
Törədicisi. Anaerob mikroblardır, spor əmələ gətirdikləri üçün ətraf mühitin mənfi təsirlərinə çox davamlıdırlar.
Əsas törədicilər cl.septicum və cl.oedematiens-in A tipidir. Bunlardan başqa cl.sordelli və cl.oedematiensin B. tipi də xəstə heyvanların orqan və toxumalarından ayrılır.
Cl.septicum hərəkətli, qram üsulu ilə müsbət boyanan, subterminal sporlara malik, uzunluğu 4-5 mkm olan mikrobdur, yaxmalarda sap şəklində görünür. Kitt-Tarotsi mühitini qaz əmələ gətirməklə bulandırır. Maye qidalı mühitlərdə ekzotoksin, qanlı aqarda hemoliz zonası, bərk qidalı mühitlərdə isə kənarları nahamar yarımşəffaf koloniyalar yaradır. Bioloji xassələrinə görə cl.oedematiens cl.septicumla oxşarlıq təşkil edir.
Epizootologiyası. Təbii halda yaşından və cinsindən asılı olmayaraq (lakin qeyd olunmalıdır ki, 2 yaşa qədər qoyunlar daha intensiv yoluxurlar) bütün qoyunlar törədiciyə həssaslıq göstərirlər. Xəstəlik epizootiya şəklində baş verə bilir. Xəstəlik ilin bütün fəsillərində müşahidə olunur, lakin yazda və payızda daha çox rast gəlinir.
Xəstəliyin mənbəyi xəstə, o cümlədən bakteriyadaşıyıcı heyvanlar hesab olunur. Mikroblarla çirklənmiş ətraf mühit obyektləri, xüsusən yem və su, otlaq sahələri törədicinin keçirilməsində böyük rol oynayırlar. Bradzot daha çox kök, az hərəkətli qoyunlarda baş verir. Xəstəlik intensiv yayıldıqda, sürünün 30-35%-i yoluxur, ölüm 90- 100%-dək yüksəlir.
Klinik əlamətləri. Qoyunların bradzotu adətən ildırımvari və iti gedişlidir. Xəstəliyin ildırımvari gedişli forması zamanı ölüm qəflətən baş verir. Səhərlər sürüdə bir gün əvvəl tam sağlam görünən kök heyvanların öldüyü qeyd olunur və ya klinik sağlam heyvan getdiyi yerdə birdən -birə yıxılır, iflic əlamətləri görünür və qısa vaxt ərzində ölür. Belə cəsədlərdə hiperemiya, konyuktivit, timpaniya, ağızdan köpüklü selik axması qeyd olunur. Bədən temperaturu normada və ya normadan azca artıq olur.
İti gedişli forma bədən temperaturunun 40-41°C-ə yüksəlməsi, ölgün hal, yemdən imtina, nəbz və tənəffüsün güclənməsi, ağız və burundan köpük axması ilə xarakterizə olunur. Bəzi hallarda qanlı ishal, tez-tez sidik buraxma, timpaniya, koliklər də baş verir. Belə xəstələr çətinliklə hərəkət edirlər. Sinir sisteminin pozğunluqları da inkişaf edə bilir. Xəstələr güclü boğulma əlamətləri ilə 8-14 saat, bəzən isə 3-4 gün ərzində ölürlər.
Diaqnozu. Diaqnoz kompleks üsulla qoyulur, epizootoloji məlumatlar, klinik əlamətlər, patoloji-anatomik dəyişikliklər və laborator müayinələrinin nəticələri nəzərə alınır. Laboratoriya analizləri həlledici rol oynayır. Lakin onun nəticələrinin düzgünlüyü patoloji materialın laboratoriyaya qısa vaxt ərzində çatdırılmasından və kompleks laboratoriya müayinələrinin tam yerinə yetirilməsindən asılı olur. Laboratoriyaya yeni ölmüş qoyun cəsədi və ya onun daxili orqanları göndərilir.
Bradzotu aşağıdakı oxşar xəstəliklərdən fərqləndirmək lazımdır:
-qarayara zamanı şişmiş dalağın pulpası yumşalmış və şorvari konsistensiyalı olur;
-yoluxucu enterotoksemiyada bradzotdan fərqli olaraq qaraciyər şişmiş, şirdanın selikli qişasında iltihab və yaralar inkişaf etmir;
-pasterellyoz yarımiti və xroniki gedişli olmaqla, septiki proses və ağciyərlərin iltihabı ilə fərqlənir;
-emkar laborator müayinələrin nəticəsi ilə fərqləndirlir;
-zəhərlənmələr yemlərin, otlaqların və suyun analiz edilməsi, zəhərli mənbələrin ortaya çıxarılması ilə təfriq edilir, zəhərlənmələr zamanı mədə-bağırsağın selikli qişasının altında çoxlu sayda qan sağıntıları əmələ gəlir;
-piroplazmozu qan yaxmalarını mikroskopiya edərək, eritrositlərin tərkibində parazitləri tapmaqla bradzotdan fərqləndirmək olar.
Bütün hallarda tam bakterioloji müayinə aparılmalıdır.
Müalicəsi. Xəstəliyin ildırımvari gedişində müalicə səmərə vermir. Davamlı formasmda isə antibiotiklərdən biomitsin, sintomitsin, tetramitsin tətbiq edilir.
Hazırda bradzota, infeksion enterotoksemiyaya, qoyunların yaman şişi və quzulann anaerob dizenteriyasına qarşı polivalent qatılaşdırılmış alüminium-hidroksidli vaksin (F.Kaqan, A.Kolesova) məcburi peyvənd zamanı 12-14 günlük fasilə ilə, profılaktiki peyvənd zamanı isə 20-30 günlük fasilə ilə 2 dəfəyə əzələarasına vurulur.
Qoyunlann klostridiozlarma qarşı Y.Kirillova və F.Kaqan tərəfındən polianatoksin hazırlanmış və geniş şəkildə istifadə edilir. R.Qədimov tərəfindən qarayara, çiçək və anaerob infeksiyalara qarşı kompleks vaksinasiya üsulu təklif olunmuşdur.
Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Bradzotun spesifık profilaktikası üçün bir sıra vaksinlər tətbiq edilir. Geniş surətdə hazırda bradzot, yoluxucu enterotoksemiya, yaman şiş və quzuların dizenteriyasına qarşı polivalent alüminium hidroksidli konsentrasiyalaşdırılmış vaksin istifadə olunur. Vaksin əzələ daxili, iki dəfəyə məcburi hallarda 12-14 gün, profilaktika məqsədilə isə 30 gün intervalla tətbiq olunur. Profilaktiki vaksinasiya erkən yazda və payızda aparılır. İmmunitet 14 günə formalaşır və 6 ay davam edir. Qoyunlarda qarayaraya, bradzota, çiçəyə və yoluxucu enterotoksemiyaya qarşı kompleks vaksinasiya üsulu təklif olunmuşdur, həmçinin qoyunlann klostridiozlarına qarşı polianatoksin tətbiq olunur.
Bradzotun profilaktikası məqsədilə otlaqların və su mənbələrinin təmizliyi, baytar-sanitar vəziyyəti nəzarətdə saxlanılmalıdır. Bradzot qeyd olunan bütün məntəqələr nəzarətə götürülür və vaksinasiya işləri yerinə yetirilir.
Bradzotla qeyri-sağlam təsərrüfatlarda məhdudiyyətlər qoyulur, onlardan heyvanların giriş və çıxışı qadağan olunur, törədicinin yayılma ehtimalı olan otlaqlarda qoyunlarn qırxılmasına və belə otlaqlardan yem hazırlanmasına icazə verilmir. Xəstə və şübhəli heyvanlar dərhal təcrid edilir, şağlamları tövlə şəraitinə keçirib vaksinasiya edirlər.
Xəstələrin əvvəlcə yerləşdiyi binalarda dezinfeksiya işləri aparılır. Xəstə qoyunların ətindən istifadə etmək olmaz, onların dərisini soymaq, yununu qırxmaq, südünü sağmaq olmaz. Ölmüş heyvanları dərisi üstündə yandırmaq lazımdır. Dərini yalnız diaqnostika məqsədilə soymaq olar, bunu da xüsusi yerlərdə ehtiyat tədbirlərinə əməl etməklə yerinə yetirmək lazımdır.vet.gov.az

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 75995
Xətdəki istifadəçilər: 459
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
PowerFliveFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
MaskaeyemuckTCFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Hakkı FİDANFərdi istifadəçi
JasonVokXZFərdi istifadəçi
ElmirFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ƏbülfəzFərdi istifadəçi
eldiyarFərdi istifadəçi
DoriFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RuziFərdi istifadəçi
Şəxsi elanFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
RobertVokXCFərdi istifadəçi
MehemmedFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
ŞirazFərdi istifadəçi
RahimFərdi istifadəçi
FloydMallyHBFərdi istifadəçi
agaFərdi istifadəçi
RaufFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
UserFərdi istifadəçi
FrancescistQYFərdi istifadəçi
HeybətFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
AndrejKuzinJVFərdi istifadəçi
ЮляFərdi istifadəçi
vilayetFərdi istifadəçi
LstrdexinhetGUFərdi istifadəçi
AntoninaFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
pervizFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
haumdrumnGPFərdi istifadəçi
LitvjakovMMFFərdi istifadəçi
KarenBoTELFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
İntiqamFərdi istifadəçi
mnşnFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
RoombikBolfEHFərdi istifadəçi
24videoFərdi istifadəçi
BeluhinlsicBDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
SaidFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MeetFliveFərdi istifadəçi
JavierKexGCFərdi istifadəçi
CavidFərdi istifadəçi
RonniemaypeXIFərdi istifadəçi
JefferygafUNFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
emkostiplastikovBroldNSFərdi istifadəçi
WetdamiICFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DanielHefBHFərdi istifadəçi
PatrickNAKJOFərdi istifadəçi
RandyVUGJHFərdi istifadəçi
MajorTixXXFərdi istifadəçi
nermanFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ediyekgsFWFərdi istifadəçi
QabilFərdi istifadəçi
$RÖVŞEN$Fərdi istifadəçi
əsmərFərdi istifadəçi
JasonsibGGFərdi istifadəçi
RobbiecekHCFərdi istifadəçi
CharlesuncenTTFərdi istifadəçi
ShataginMMFFərdi istifadəçi
StephenConDNFərdi istifadəçi
AydinFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
RobertCewKGFərdi istifadəçi
LancelagHTFərdi istifadəçi
MirpPaTHFərdi istifadəçi
MatthewfuectVFFərdi istifadəçi
ScottMaxBCFərdi istifadəçi
GeorgezetGRFərdi istifadəçi
ThomasrotRHFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
MartinSnokyZXFərdi istifadəçi
SmirnovanataFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
residFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazinFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENiZ KULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
namiqFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
yavərFərdi istifadəçi
ferhadFərdi istifadəçi
RahibFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
KənanFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
dsfsFərdi istifadəçi
əzizFərdi istifadəçi
HakanFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
IbrahimFərdi istifadəçi
Hәci ElçinFərdi istifadəçi
ElşənFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
AhmedFərdi istifadəçi
raviFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
ŞirxanimFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FikretFərdi istifadəçi
kamilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
RəşidFərdi istifadəçi
SemedFərdi istifadəçi
FamilFərdi istifadəçi
SarıFərdi istifadəçi
TurxanFərdi istifadəçi
aqilFərdi istifadəçi
YahyaFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
nesimiFərdi istifadəçi
FətiFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
TariyelFərdi istifadəçi
esedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
anarFərdi istifadəçi
YareliFərdi istifadəçi
RahidFərdi istifadəçi
Namiq beyFərdi istifadəçi
TolikFərdi istifadəçi
LeylaFərdi istifadəçi
QehremanFərdi istifadəçi
SeyyadFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SənanFərdi istifadəçi
NecefFərdi istifadəçi
AygünFərdi istifadəçi
RozaFərdi istifadəçi
bagiFərdi istifadəçi
TerlanFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
XeyalFərdi istifadəçi
MemmedxanFərdi istifadəçi
ZamirFərdi istifadəçi
UcarliFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
XəyalFərdi istifadəçi
ElcanFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
TahirFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
CelalFərdi istifadəçi
HuseynFərdi istifadəçi
AZAQROTAXIL MMCFərdi istifadəçi
CəlalFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
AZERFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
AmalFərdi istifadəçi
zaurFərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
Xanlar HesenovFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
elvinFərdi istifadəçi
ANARFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
cahidFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
NiklbomGNFərdi istifadəçi
ramalFərdi istifadəçi
bexdiyarFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
zəkaFərdi istifadəçi
WilliamblomoCZFərdi istifadəçi
emunkensuffFTFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
MikhailFərdi istifadəçi
JasoncliefHOFərdi istifadəçi
WilliamGrentLPFərdi istifadəçi
BryanUnubsTQFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
TyronepemTXFərdi istifadəçi
XRumerTestFərdi istifadəçi
GlennTamFDFərdi istifadəçi
YilmazFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
SvetabezmosyKQFərdi istifadəçi
DanielKaxQXFərdi istifadəçi
elisFərdi istifadəçi
KennethherCVFərdi istifadəçi
aliFərdi istifadəçi
FazikFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
İlkinFərdi istifadəçi
bakixanFərdi istifadəçi
AntoniopigJPFərdi istifadəçi
3EddieKicCXFərdi istifadəçi
HaroldZewDLFərdi istifadəçi
charlesMrUZFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
turalFərdi istifadəçi
AliceVubFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,594
Ən yeni istifadəçi:: prodvijeniesaitov