Hise verilmis quzu quyrugu balaca banner
Hise verilmis quzu quyrugu balaca banner
magaza ac
Avropada sifaris texnika balaca banner

Salam dostlar!Onlayn ödənişlə bağlı çətinliklərinizi bizə bildirin.Zəng edin və ya yazın 0505043704

CAVAN HEYVANLARIN KOLİBAKTERİOZU

CAVAN HEYVANLARIN KOLİBAKTERİOZU
CAVAN HEYVANLARIN KOLİBAKTERİOZU
Kolibakterioz itlərin (əsas etibarilə 1-8 günlükdə) iti yoluxucu xəstəliyi olmaqla sepsis, enterit və tez gücdən düşmə əlamətləri ilə səciyyələnir.
Törədicisi. Cavanların kolibakteriozunu bağırsaq çöplərinin Esherichia coli qruppasma daxil olan mikroblar törədir. Onlar xırda, yoğun çöplər oknaqla spor və kapsula əmələ gətirmirlər. Anilin boyaları ilə yaxşı boyanırlar, qram mənfidirlər.
ƏPB qida mühitində şiddətli bulanıq verməklə, mühitin üzərində zərif pərdə əmələ gətirir. Mühitin səviyyəsi bərabərdə sınaq şüşəsinin divarında həlqə əmələ gətirir. Aqar qida mühitində özünəməxsus koloniyalar verir. Levin qida mühitində bənöşvəyi və ya qara koloniyalar, endoda isə səthi metal parıltılı koloniyalar inkişaf edir.
Antigen qurulufuna görə müxtəlif O somatik, K səthi və H turna antigenlərinə malikdirlər ki, bunların da müvafıq olaraq 160, 100 və 50-yə qədər seroloji variantları məlumdur. Bundan başqa törədicinin adgeziv ştammlarında bağırsaq epitelisinə bərkimək üçün "yapışqan" antigeni də mövcuddur. Törədicilər endo və ekzotoksin, hemolizin, neyrotoksin, fıbrinolizin maddəsi hasil edirlər. Bu xassələrinin hesabma da eşerixiyalar heyvanlarda, xüsusən cavan orqanizmlərdə ağır gedişli patoloji proseslərin inkişaf etməsinə səbəb olurlar.
Mikrob çox davamlı deyil. Tərkibində selik və kal olan qanda mikrob bir aydan az yaşayır. Südü 74-76°C-də 15-20 dəqiqə qızdırdıqda bağırsaq çöpləri tələf olurlar. Adi dezinfeksiya maddələri (xlorlu əhəng, formalin, natrium qələvisi, karbol turşusu, ksilonaft, bir xlorlu yod) ümumi qəbul olunmuş konsentrasiyada bağırsaq çöplərini bir neçə dəqiqəyə tələf edirlər.
Epizootologiyası. Kənd təsərrüfatı heyvanlarınm bütün növlərinin cavanları kolibakterioza həssasdırlar. Buzov, dayça və çoşqalar 7-8 günlükdən böyük yaşda nadir hallarda xəstələnirlər. Yoluxma həzm traktı vasitəsilə bağırsaq çöpləri ilə çirklənmiş süd, yaxud əmcək vasitəsilə baş verir. Xəstəliyə orqanizmin müqavimət qüvvəsinin zəifləməsinə səbəb olan amillər (doğuş vaxtı zəiflik və tam inkişaf etməmək, ağız südünün keyfiyyətsiz olması, binada yerin sıxlığı və nəmlik, dispepsiya nəticəsində enterit və başqaları) şərait yaradır.
Cavanların orqanizmindən bir neçə dəfə passaj edildikdən sonra bağırsaq çöplərinin virulentliyi artır və onlar tam normal heyvanları da xəstələndirirlər. Əsas infeksiya mənbəyi xarici mühiti öz ifrazatı ilə çirkləndirən xəstə heyvanlardır.
Klinik əlamətləri. İnkubasiya dövrü bir neçə saatdan bir sutkaya qədərdir. Buzovların, quzuların, dayçaların və çoşqaların kolibakteriozunun klinik nişanələri əsas etibarilə fərqlənmir. Xəstəlik temperaturanın qəflətən qalxması, süstlük, süddən imtina etmək, nəbz və tənəffusün tezləşməsi ilə başlayır. Heyvan çox uzanır, burun aynası quruyur, konyuktivada bəzən qan sağıntılan görünür. 1-2 gündən sonra enterit başlayır. Nəcis duru, köpüklü, bozumtul ağ rəngdə olmaqla çürümüş yaxud turşumuş iy verir. Çox vaxtı nəcisə həzm olunmamış. süd çürüntüsü, selik və qan qarışır. Qarın divarını əllədikdə heyvan ağrı hiss edir. İshal baş verdikdən sonra temperatura normaya, hətta normadan aşağı düşür. Heyvan hissiyatsız uzanır, tükü pırpızla|ır. Nəbzi zəif və tez, tənəffüsü isə səthi olur. Xəstəlik inkişaf etdikcə, heyvan komatoz vəziyyətinə düşür. Bu da ölümün yaxmlaşmasını göstərir. Dayçalarda xəstəlik bir neçə günə uzananda artrit də başlanır.
Xəstəlik müalicə aparılmadıqda ölümlə nəticələnir. Antibiotiklərin və digər dərmanların vaxtında tətbiqi çox vaxtı heyvanın sağalmasına səbəb olur, lakin heyan inkişafdan qalır, zəif böyüyür:
Patoloji-anatomik dəyişikliklər. Görünən selikli qişalar anemik olur. Mədənin selikli qişası qırmızı rəngdə olmaqla həlməşikli infıltratla örtülür, qatlarda qan sağıntıları görünür. Nazik və yoğun bağırsaqların selikli qişası şişkinləşir, qatı seliklə Örtülür, bəzi sahələri hiperemiyah, qan sağmtıları olur. Müsariqə limfa düyünləri böyüyür, kəsiş səthi sulu, hiperemiyalıdır. Qarın pərdəsində qan sağıntıları, dalağın isə böyüməsi müşahidə olunur. Qara ciyər və böyrəklər anemik, kapsula altmda isə qan sağıntıları qeyd edilir. Öd kisəsi qatı tünd yaşıl ödlə dolu olur. Köks qəfəsində seroz pərdələrin altında qan sağıntıları aşkar edilir.
Diaqnozu. Xəstəliyin epizootologiyasma, klinik əlamətlərinə, patanatomik dəyişikliklərə və ölmüş heyvanların patoloji materialmm bakterioloji müayinəsinin nəticələrinə əsasən diaqnoz qoyulur. Kolibakteriozu salmonelyoz və toksiki dispepsiyadan təfriq etmək lazımdır.
Labaratoriyada ayrılmış eşerixiya kulturasmm serotipini tipospesifik serumların köməyilə aqqlyutinasiya reaksiyası vasitəsilə təyin etməklə onun dərman preparatlarma həssaslığmı təyin etmək lazımdır.
Mübarizə tədbirləri və profilaktika. Kolibakteriozun profilaktikası üçün ana heyvanların və cavanların orqanizminin rezistentliyini yüksəltməyə, həmçinin təzə doğulmuş körpələrin xarici mühit obyektlərindən xəstəliyin törədicisi ilə yoluxmasının qarşısını almağa yönəldilmiş kompleks təşkilat-təsərrüfat, zootexniki, baytarlıq-sanitariya, zoogigiyeniki və spesifik tədbirlər görülməlidir.
Cavanlarda kolibakteriozun baş verməsinin qarşısını almaq üçün vaksinlərlə yanaşı aşağıdakı preparatları tətbiq etmək lazımdır:
a) doğulandan 2 saat keçənə qədər müvafiq təlimatlar əsasında polivalent yaxud monovalent koli - serumları, həmçinin koli-faqı;
b) heyvanların qanının normal qlobulinlərini əzələ içərisinə yaxud dəri altına gündə bir dəfə hər kiloqram diri kütləyə 0,7 ml hesabı ilə yeritmək;
v) müvafiq təlimatlar əsasında asidofılli-bulyon kulturasını, propion asidofılli-bulyon kulturasını həmçinin, asidofılli südü yaxıd quru asidofıllini.
Təsərrüfatda kolibakterioz baş verdikdə kompleks təşkilat-təsərrüfat, epizootiya əleyhi və baytarlıq-sanitariya tədbirləri ğörürlər.
Xəstə heyvanları müalicə etmək məqsədilə antibiotiklər, nitrofuran qrupuna daxil və sulfanilamid prepatarları, baytril, flokasin, enrolen və digər antibakterial preparatlar onların təlimatına müvafiq tətbiq edilir.vet.gov.az

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 57443
Xətdəki istifadəçilər: 259
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RafaelFərdi istifadəçi
NAHIDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
ZiyaFərdi istifadəçi
İlkin DoktorFərdi istifadəçi
Azad test mobFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
SEFERFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
UsubFərdi istifadəçi
MüşfiqFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RehimFərdi istifadəçi
KhadiJaFərdi istifadəçi
UstaFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
RufatFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
CəfərFərdi istifadəçi
EldarFərdi istifadəçi
Cihangir ÖzünFərdi istifadəçi
HəbibFərdi istifadəçi
saticiFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
ŞirazFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
ElsenFərdi istifadəçi
YaqutFərdi istifadəçi
AfqanFərdi istifadəçi
Sahin.Fərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
sebuhiFərdi istifadəçi
SaticiFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
SeferFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazin.azFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENİZKULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,346
Ən yeni istifadəçi:: pepitto8891