evciltoyuq
cars az
evcil
Lazer balaca banner

Rezin döşəklərin satışı.Alman keyfiyəti.Əlaqə 070 258 80 58

Sınıqlar

Sınıqlar

Sınıqlar ► Sınıq sümük toxumasının tamlığının pozulmasıdır. Bu zaman sümüyün anatomik forması dəyişir, ətrafdakı yumşaq toxumalar zədələnir və funksiya pozğunluğu baş verir. Borulu sümüklər sındıqda, onlarla yanaşı əzələlər, fassiyalar, damarlar, sinirlər və dərinin də tamlığı pozulur. Qeyd edilən toxumaların tamlığının pozulması həm xarici təzyiqin, həm də daxildən sınmış sümük çıxıntılarının və qəlpələrinin təsiri nəticəsində yarana bilir. Yaranma vaxtına görə sınıqlar anadangəlmə və həyatda qazanılma olurlar. ► Anadangəlmə sınıqlar ananın qarın divarına zərbələr olduqda və ya balalığın təqəllüsünün həddən artıq