azertexnikabalacastarmax
azertexnikabalacasuqabisudresindosek
azertexnikabalacastarmax
Amorebalaca

Mob:(+99450)504 37 04

AgroMar Azərbaycan

2017-ci ildə becərilmiş soyanın satışına başladıq. Soya protein(36-44%) və yağ(18-24%) baxımından olduqca zəngin bir bitkidir. Yem sənayesində istifadə olunur. Yağı çıxar

2.00 M

2017-ci ildə becərilmiş qarğıdalı satırıq. Qarğıdalı dənlikdir. Quruluq faizi 13%-in altındadır. Qarğıdalı dəninin tərkibində 49-60% yağ, 13-20% zülal və 5-6% isə fitin maddəs

0.40 M

Azərbaycanın bir çox bölgəsinin öz sahələrəmizdə 2017-ci ilin qarğıdalı yığımına başladıq. Hal-hazırda tam qurumağını gözləyirik. 2017 sentyabr ayının 1

0.35 M

FAO 600 qrupu silosluq qarğıdalı növümüzdür. Boyu 330-360 sm olub 10-12 yarpağı olur. Bu qarğıdalı növü çox yarpaqlı olub silos üçün m

145.00 M

Qarğıdalı istehsalında istifadə olunur. Qarğıdalının inkişafına mane olan bütün dar yarpaqlı alaq otlarının məhv edilməsi və enli yarpaqlı alaq otlarının tam nəzarət

20.00 M

AS 66 toxumu məhsuldarlığı yüksək, aşağı rütubətə dözümlü, yaşıl gövdəli, dənələri at dişinə bənzər rəngi tünd sarı, tik yarpaqlı qarğıdalı toxumudur. Sağlam kök hes

150.00 M

Türkiyədə toxum üzrə lider firma olan Agromarın Azərbaycandaki rəsmi nümayəndəliyi qarğıdalı toxumunun satışına başladı. Toxumlar sertifikatlıdı. AS-66, Larigal, Co

120.00 M

Dənli-paxlalı bitkilərin məhsulu zülalla zəngin olduğundan, onlar, ərzaq, yem və texniki məqsədlər üçün becərilir. Soyanın yaşıl kütləsinin bir yem vahidində 217, yem paxlasında

110.00 M
Аватар пользователя
February 04 2017 18:39:56
AgroMar Azərbaycan
Sərxan
994558421809