azertexnika001
azertexnika001
azertexnika011
azertexnika011

Torpağın qranulometrik tərkibinin təyini (Vəfa Verdiyeva)

arici1 10.04.2016 7 843


Torpağın qranulometrik tərkibinin təyini (Vəfa Verdiyeva)