Xəzər dənizinin fauna və florası

Xəzər dənizinin fauna və florası

Xəzər dənizinin fauna və florası

Xəzər dənizinin fauna və florasının özünəməxsus zənginliyi var. O başqa dəniz və göllərdən seçilir. Xəzərin faunası tipik dəniz faunasından ciddi fərqlənir. Xəzərin sahil zonasında üç qoruq yaradılmışdır: Azərbaycanda- Qızılağac, Rusiyada- Həştərxan, Türkmənistanda - Xəzər . Xəzərdə 920-ə yaxın heyvan növü yaşayır. Burada onurğalıların 79 növü mövcuddur.Bunlardan başqa Xəzərdə 101 balıq növü də mövcuddur. Xəzər dənizində nərə, uzunburun, qaya balığı, ağ qızılbalıq, qızıl balıq, Xəzər siyənəyinin beş növü, dəniz sıfı, ziyad, gülmə, çəki, xəşəm və başqa balıq növləri var.
Xəzər dənizində 101 müxtəlif balıq növü və forması yaşayır. Bunlara nərəkimi balıqlardan olan 5 m-lik nəhəng bölgədən tutmuş 45 mm uzunluqda olan hirkanobus xul balığı da daxildir. Burada bəzi növlərin sayı milyon və milyardlarla hesablanır: siyənəkkimilər, xulkimilər, nərəkimilər, gızılbalıgkimilər, durnabalığı, çəkikimilər, naxabalığı və s. Bunlardan durnabalığı , xanıbalığı , dabanbalığı şirin su mənşəlidirlər.
Onlar başlıca olaraq çayların dənizlərə töküldüyü yerlərdən yuxarıda və nadir hallarda dənizdə rast gəlirlər.
Xəzər dənizində 1809 növ və yarımnöv heyvan yaşayır ki, onun 1069 sərbəst yaşayan onurğasızlar, 325 növü parazitlər və 415 növü onurğalı heyvanlardır. Mənşəyinə görə Xəzər dənizində beş qrup sərbəst yaşayan heyvanlar ayırd etmək olar ki, bunlar da əsasən dənizin mürəkkəb tarixə malik olduğunu əks etdirir.
Xəzər suitisi Xəzərin yeganə məməli heyvanıdır.

Xəzərdə yaşayan balıqlar:
Nərəkimilər fəsiləsi
1. Bölgə
2. Rus nərəsi
3. Kür (İran) nərəsi
4. Kələmo
5. Kür (Cənubi Xəzər) uzunburunu
6. Siyənəkkimilər fəsiləsi
1. Ançous kilkə
2. İrigöz kilkə
3. Adi kilkə
4. Qızılbalıq
5. İlanbalığı
6. Xəzər şişqarını
7. İrigöz siyənək
8. Volqa siyənəyi
9. Qarabel siyənək

Çəkikimilər fəsiləsi
1. Kütüm


Kefalkimilər fəsiləsi
2. Qızılı kefal
3. Sivriburun kefal


Xulkimilər fəsiləsi
1. Xəzər xulu
2. Girdə xul
3. Şirman xulu
4. Qumluq xulu
5. Kessler xulu
6. Knipoviç xulu
7. Qrimm çömçə xulu


Digər növlər
1. Aterina
2. İynəbalığı