Elm texnologiya

IMPROVEMENT OF BRUCELLOSIS

IMPROVEMENT OF BRUCELLOSIS DIAGNOSTICS MANUAL ABNUREL TRIAD REACTION A. A. ALIYEV N. G. GULİYEV E. H. HASANOV H. G. KHALİLOV F. K. GANJALİYEV O.M.SADYGLY Brucellosis is a zooanthroponosis disease, i.e. transmitting from an animal to a human, having a history of more than 1 century. According to statistical data, approximately more than 200-400 people are diagnosed to brucellosis with serological methods based on detection of present specific antibodies and involved to treatment every year in the Republic. More than 2000 cattle and small ruminants are diagnosed to brucellosis with those methods. Unlike humans, as sick animals are not an effecti

Traktor

Yaranma tarixi haqda Kənd təsərrüfatında ağır işləri görmək üçün tətbiq edilən maşınların tarixi daxili yanacaq mühərriklərinin və tırtıllı ötürmənin yaranması ilə bağlıdır. Bu sahədə aparıcı Avropa dövlətlərində edilən ixtiraların rolu böyük olmuşdur. əsasən rus mühəndisləriSaqryajski və Binov tərəfindən XIX əsrdə ixtira edilmiş tırtıllı ötürmə, traktorların yaranmasının başlanğıcını qoymuşdur. XX əsrin əvvəlində traktorların inkişafında ABŞ mühəndisləri böyük rol oynamağa başlayırlar. İlkin vaxtlarda buxar maşınları ilə hərəkətə gətirilən traktorlar düzəldilir. Buna görə də, ilk traktorl

Xəzər dənizinin fauna və florası

Xəzər dənizinin fauna və florası Xəzər dənizinin fauna və florasının özünəməxsus zənginliyi var. O başqa dəniz və göllərdən seçilir. Xəzərin faunası tipik dəniz faunasından ciddi fərqlənir. Xəzərin sahil zonasında üç qoruq yaradılmışdır: Azərbaycanda- Qızılağac, Rusiyada- Həştərxan, Türkmənistanda - Xəzər . Xəzərdə 920-ə yaxın heyvan növü yaşayır. Burada onurğalıların 79 növü mövcuddur.Bunlardan başqa Xəzərdə 101 balıq növü də mövcuddur. Xəzər dənizində nərə, uzunburun, qaya balığı, ağ qızılbalıq, qızıl balıq, Xəzər siyənəyinin beş növü, dəniz sıfı, ziyad, gülmə, çəki, xəşəm və başqa b