EPIZOOTİYA ƏLEYHİNƏ QUŞ XƏSTƏLİKLƏRİ ÜZRƏ İXTİSASLAŞDIRILMIŞ BAYTARLIQ LABORATORİYASİ

EPIZOOTİYA ƏLEYHİNƏ QUŞ XƏSTƏLİKLƏRİ ÜZRƏ İXTİSASLAŞDIRILMIŞ BAYTARLIQ LABORATORİYASİ
EPIZOOTİYA ƏLEYHİNƏ QUŞ XƏSTƏLİKLƏRİ ÜZRƏ İXTİSASLAŞDIRILMIŞ BAYTARLIQ LABORATORİYASİ
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin strukturuna daxil olan Epizootiya Əleyhinə Quş Xəstəlikləri üzrə İxtisaslaşdırılmış Baytarlıq Laboratoriyasının əsas vəzifəsi daxil olan quşların patoloji və qan nümunələrində bakterioloji, seroloji, kimya-toksikoloji müayinələrini aparmaq, quş xəstəliklərinə qarşı müalicə-profilaktik tədbirlərini haz;rlamaq və əhalinin yoluxucu xəstəliklərdən qorunması üçün maarifləndirmə işlərinin aparılmasında yaxından iştirak etməkdir.
Laboratoriyada aşağıdakı şöbələr fəaliyyət göstərir:
*Laboratoriyanın aparıtı;
*Bakteriologiya şöbəsi,
*Serologiya şöbəsi,
*Kimya-toksikologiya şöbəsi.
**Bakteriologiya şöbəsində quş cəsədlərinin patoloji materiallarında bakterioloji, patanatomik, kaproloji, mikoloji, parazitoloji müayinələr aparılır.
Müayinələr əsasən quşlarda pasterelloz, salmonelloz, kolibakterioz, aspergilloz, koksidioz, stafilokokkoz, askaridoz və s. xəstəliklərə görə həyata keçirilir. Bütün bunlarla yanaşı, şöbədə quş saxlanılan damlarda aparılan dezinfeksiya işlərinin keyfiyyətinin müayinəsi də aparılır.
**Laboratoriyaının seroloji şöbəsində nyukasıl xəstəliynə qarşı peyvənd aparılmış qan nümunələrində hemaqlütinasiyasının ləngiməsi reaksiyası, toyuq embrionun yoluxdurma yolu ilə peyvənd üçün istifadə olunan «La-sota» və «H» vaksinlərinin aktivliyinin müayinəsi, pulloroz xəstəliyinə qarşı aqlutinasiya reaksiya və s. müayinələr aprılır.
**Laboratoriyanın kimya-toksikologiya şöbəsində isə yem nümunələrində xam zülalın, sellülozanın nəmliyi, turşuluğu və duzluğu, eləcə də bitki mənşəli yemlərdə və yumurtada karatinoidlərin, heyvan mənşəli yemlərdə isə toksikoloji müayinələr aprılır.
ƏLAQƏ:
Telefon: 455-01-19
Faks: 455-20-52