Heyvandarlıq

Heyvandarlığın inkişaf yolları

Mütəxəssis məsləhətləri Abşeron heyvandarlıq Təcrübə Stansiyasının Baş zootexniki Talıb Hüseyn oğlu Sadıqov. Allah yaratdığı təbiətdən insanlar üçün heç nəyi əsirgəməyib . Münbit torpaq, sağlam iqlim, zəngin bitki örtüyü, növbənöv heyvanat aləmi... Çox yerdə buna həsəd aparırlar. Belə ki, Azərbaycanda müxtəlif inək cinsləri , camış, Zebu malı, dəvə, at, qoyun və keçi cinsləri vardır. Lakin Azərbaycanda bu qədər heyvan cinslərinin olmasına baxmayaraq yerlərdə heyvanların saxlanılması, bəslənilməsi, yetişdirilməsi , mayalandırılması zoobaydar qaydalarına əməl olunmadan

Ətlik maldarlığı inkişaf etdirmək

Abşeron heyvandarlıq təcrübə stansiyasının Baş zootexniki Sadıqov Talıb Hüseyn oğlu Dövlətimiz kənd təsərrüfatını daha da inkişaf etdirmək, işin səmərələliyini və məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qarşıya mühim vəzifələr qoymuşdur. Bu baxımdan heyvandarlar qarşısında da daha mühüm vəzifələr du Onlar heyvandarlığın başqa sahələri kimi ətlik maldarlığın inkişafına xüsusi fikir verməlidirlər. Respublikamızda ətlik maldarlığın inkişaf etdirilməsində dağ və dağ ətəyi rayonlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, respublikamızın dağ və dağ ətəyi rayonlarında ətlik maldarlığın inkişaf etdirilməsinə b&o

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И БОЛЕЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ТИТРЫ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ, ЭТО САМОВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, А НЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ А. А. Алиев, Н. Г. Гулиев, Е. Г. Гасанов, Анализ данных литератур по передовым опытам и последним достижениям науки. Вопросами диагностики бруцеллеза занимались многие исследователи (Вышелесский, Николаев, Юсковец, Орлов, Голубев, Вершилова, Котлярова и. др). Однако до настоящего времени не найдены методы, доступные для массового использования производственных условиях и обеспечивающие выявление всех зараженных животных в короткий срок. Сложность этой проблемы заключается в своеобразии течения самой инфекции, так как животные могут находиться в

Gözdən düşmüş camışçılıq

Gözdən düşmüş camışçılıq Son onillikərədək kənd təsərrüfatımızda əhəmiyyətli yer tutan camışçılıq niyə tənəzzülə uğrayıb? Zaqafqaziya ölkələri arasında daha çox Azərbaycanın təbii şəraitinə uyğunlaşmış bu heyvanların sayının azalmasını ekspertlər də təsdiqləyir, elə cəmi ikicə il bundan qabaqkı statistika ilə indikinin müqayisəsi də. Belə ki, 2010-cu ildə iribuynuzlu heyvanların cəm sayında camışların payı 330 min baş təşkil etdiyi halda, hazırda bu rəqəm 102 minədək azalaraq 228 min başa enib. 28 ildir ki, maldarlıq ilə məşğul olan Samux şəhər Yenikənd qəsəbəsi sakini Süleyman Cəfərov da deyir ki, bir ne&cced

Sağlam ev heyvanlarında və quşlarında bədənin daxili temperaturu.

Sağlam ev heyvanlarında və quşlarında bədənin daxili temperaturu. Heyvanlar xəstələndiyi vaxtdan başlayaraq hər gün (səhər və axşam) onların temperaturu ölçülür. Alınan rəqəmlər xüsusi vərəqə yazılaraqonlardan əyrilər düzəldilir . Belə əyrilər bədən temperaturunun dərəcəsi , tipii , fazası və müddəti haqqında lazımi təsəvvür yaratmağa imkan verir . bu isə orqanizmdə gedən prosesin diaqnozu , müalicə və proqnozu üçün çox əhəmiyyətlidir . Bundan asılı olaraq diaqnozu dəqiqləşdirmək və lazımgəldikdə müalicənin istiqamətini dəyişdirmək olur . Bir sıra xəstəliklərin gedişi gündə bir ne&cce

DİAQNOSTİK KABİNETLƏR

DİAQNOSTİK KABİNETLƏR SS Adı Direktorun s.a.a. Ünvan TELEFONLAR 1 Abşeron DK 2 Ağdam DK Bağırov Əli Cəfər oğlu Ağdam r-nu, Quzanlı (050) 363-23-30 (mob.) 3 Ağdaş DK Ə.Əmin Rəsulzadə (193) 5-36-49

BAYTARLIQ PREPARATLARININ İSTEHSALI ÜZRƏ EKSPERIMENTAL LABORATORİYA

BAYTARLIQ PREPARATLARININ İSTEHSALI ÜZRƏ EKSPERIMENTAL LABORATORİYA Hazırda fəaliyyətdə olan Baytarlıq Preparatlarının İstehsalı üzrə Eksperimental Laboratoriya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin strukturuna daxildir. Laboratoriyanın əsas vəzifəsi baytarlıqda istifadə edilən preparatların istehsalını həyata keçirməkdən ibarətdir. Laboratoriya bir istehsal şöbəsindən ibarət olmaqla, burada 43 müxtəlif adda heyvanların müalicəsində istifadə edilən baytarlıq preparatları hazırlanır. Bu preparatlardan kofein-natriumbenzoat məhlulunu, natrium-xlorid məhlulunu, ixtiol məlhəmini, sik məlhəmini, kseroform məlhəmin

EPIZOOTİYA ƏLEYHİNƏ QUŞ XƏSTƏLİKLƏRİ ÜZRƏ İXTİSASLAŞDIRILMIŞ BAYTARLIQ LABORATORİYASİ

EPIZOOTİYA ƏLEYHİNƏ QUŞ XƏSTƏLİKLƏRİ ÜZRƏ İXTİSASLAŞDIRILMIŞ BAYTARLIQ LABORATORİYASİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin strukturuna daxil olan Epizootiya Əleyhinə Quş Xəstəlikləri üzrə İxtisaslaşdırılmış Baytarlıq Laboratoriyasının əsas vəzifəsi daxil olan quşların patoloji və qan nümunələrində bakterioloji, seroloji, kimya-toksikoloji müayinələrini aparmaq, quş xəstəliklərinə qarşı müalicə-profilaktik tədbirlərini haz;rlamaq və əhalinin yoluxucu xəstəliklərdən qorunması üçün maarifləndirmə işlərinin aparılmasında yaxından iştirak etməkdir. Laboratoriyada aşağıdakı şöbələr fəaliyyət gö

RESPUBLİKA BAYTARLIQ LABORATORİYASI

RESPUBLİKA BAYTARLIQ LABORATORİYASI ÜMUMİ MƏLUMAT: Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında 86 ştat vahidi var. Laboratoriyada aşağıdakı şöbələr fəaliyyət göstərir: Aparat; Serologiya şöbəsi; Bakteriologiya və ekspress-diaqnostika şöbəsi; Kimya-toksikologiya şöbəsi; Virusologiya şöbəsi; Parazitologiya şöbəsi; Patomorfologiya (qəbul ) şöbəsi; Askoli şöbəsi; Radiologiya şöbəsi; İstehsalat şöbəsi; Vivari şöbəsi; Mühəndis şöbəsi və s. işçilər. SEROLOGİYA ŞÖBƏSİ : Bu şöbədə kənd təsərrüfatı heyvanlarının bruselyozu və qoçların

Heyvandarlıq sahəsinə aid mütəxəssis məsləhəti

Heyvandarlıq sahəsinə aid mütəxəssis məsləhəti Allah yaratdığı təbiətdən insanlar üçün heç nəyi əsirgəməyib . Münbit torpaq, sağlam iqlim, zəngin bitki örtüyü, növbənöv heyvanat aləmi... Çox yerdə buna həsəd aparırlar. Belə ki, Azərbaycanda müxtəlif inək cinsləri , camış, Zebu malı, dəvə, at, qoyun və keçi cinsləri vardır. Lakin Azərbaycanda bu qədər heyvan cinslərinin olmasına baxmayaraq yerlərdə heyvanların saxlanılması, bəslənilməsi, yetişdirilməsi , mayalandırılması zoobaydar qaydalarına əməl olunmadan kortəbii surətdə aparılır ki, bu da öz növbəsində heyvanların cins tərki

HEYVANLAR SAXLANILAN YAY DÜŞƏRGƏSI

HEYVANLAR SAXLANILAN YAY DÜŞƏRGƏSI, HEYVANDARLIQ BINASI VƏ HEYVANDARLIQ FERMASI ƏRAZISINDƏ ABADLAŞDIRMAYA OLAN SANITAR TƏLƏBAT. 1. Heyvandarlıq ferması ərazisində abadlaşdırmaya olan tələbat. 2. Ferma ərazisində sanitar qovşaqların yaradılması. 3. Sanitar norma və qaydalara əsasən tikinti sıxlığının təyin edilməsi. 4. Binalar arasında sanitar mühafizə zonaları. 5. Sağlam və yoluxucu xəstəliklərə tutulmuş heyvanlara qulluq işlərində əmək gigiyenası. 6. İşçilərin şəxsi gigiyenası. Heyvanlar saxlanılan yay düşərgəsi, heyvandarlıq binası və heyvandarlıq ferması ərazisində abadlaşdırmaya

Qoyun ev heyvanlarının ən əhəmiyyətlilərindən biri olub,

Qoyun ev heyvanlarının ən əhəmiyyətlilərindən biri olub, Qoyun ev heyvanlarının ən əhəmiyyətlilərindən biri olub, həmçinin ən qədim ev heyvanlarından biridir. Təxminən Miladdan əvvəl 6000 - 4000 illərarasında evcilləşdirilmişdir. Qoyunun dünya daxilində bir çox növü var. Ot yeyən heyvandır, yayda ot ilə qidalanır, qışda isə saman ilə qarışıq arpa və yem ilə bəslənir. Qoyun yunundan yataq, yorğan və yastıq emalı üçün istifadə edilir. Qoyunun kişi cinsi qoç adlanır. Qoç ağırlıq etibarı ilə demək olar ki, qoyunların 1,5 qatıdır. Qoçlar iki cüt buynuza malik olmalarana bax

Azərbaycanda heyvandarlıq əsas məşğuliyyət növlərindən biridir.Ölkədə heyvanların aşağıdakı növləri vardır:

Azərbaycanda heyvandarlıq əsas məşğuliyyət növlərindən biridir.Ölkədə heyvanların aşağıdakı növləri vardır: Maldarlıq; Camışçılıq; Qoyunçuluq; Keçiçilik; Atçılıq; Quşçuluq; Dövşançılıq; Arıçılıq; Balıqçılıq; Heyvandarlıq: (min başla) 1991-ci ildə 2011-ci ildə Artım (faizlə) İnək naxırı 1533,3 2412,3 157,3 Camış naxırı 2

Ətlik maldarlığı inkişaf etdirmək ( Sadıqov Talıb Hüseyn oğlu)

Ətlik maldarlığı inkişaf etdirmək ( Sadıqov Talıb Hüseyn oğlu) Abşeron heyvandarlıq təcrübə stansiyasının Baş zootexniki Sadıqov Talıb Hüseyn oğlu Dövlətimiz kənd təsərrüfatını daha da inkişaf etdirmək, işin səmərələliyini və məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qarşıya mühim vəzifələr qoymuşdur. Bu baxımdan heyvandarlar qarşısında da daha mühüm vəzifələr du Onlar heyvandarlığın başqa sahələri kimi ətlik maldarlığın inkişafına xüsusi fikir verməlidirlər. Respublikamızda ətlik maldarlığın inkişaf etdirilməsində dağ və dağ ətəyi rayonlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, respu

Heyvandarlığın inkişaf yolları

Heyvandarlığın inkişaf yolları Mütəxəssis məsləhəti Abşeron heyvandarlıq Təcrübə Stansiyasının Baş zootexniki Talıb Hüseyn oğlu Sadıqov Ana təbiət Respublikamızdan heç nəyi əsirgəməyib . Münbit torpaq, sağlam iqlim, zəngin bitki örtüyü, növbənöv heyvanat aləmi... Çox yerdə buna həsəd aparırlar. Belə ki, Azərbaycanda müxtəlif inək cinsləri , camış, Zebu malı, dəvə, at, qoyun və keçi cinsləri vardır. Lakin respublikamızda bu qədər heyvan cinslərinin olmasına baxmayaraq yerlərdə heyvanların saxlanılması, bəslənilməsi, yetişdirilməsi , mayalandırılması zoobaydar qaydalarına əməl olunmadan