Qoyun ev heyvanlarının ən əhəmiyyətlilərindən biri olub,

Qoyun ev heyvanlarının ən əhəmiyyətlilərindən biri olub,

Qoyun ev heyvanlarının ən əhəmiyyətlilərindən biri olub,

Qoyun ev heyvanlarının ən əhəmiyyətlilərindən biri olub, həmçinin ən qədim ev heyvanlarından biridir. Təxminən Miladdan əvvəl 6000 - 4000 illərarasında evcilləşdirilmişdir.
Qoyunun dünya daxilində bir çox növü var.
Ot yeyən heyvandır, yayda ot ilə qidalanır, qışda isə saman ilə qarışıq arpa və yem ilə bəslənir.
Qoyun yunundan yataq, yorğan və yastıq emalı üçün istifadə edilir.
Qoyunun kişi cinsi qoç adlanır. Qoç ağırlıq etibarı ilə demək olar ki, qoyunların 1,5 qatıdır. Qoçlar iki cüt buynuza malik olmalarana baxmayaraq, qoyunların yalnız bəzilərində buynuz var. Qoyunların hamiləlik dövrləri təxmini olaraq 5-11 ay arasında dəyişir.
Qoyunlar ildə bir dəfə ilə iki dəfə arasında bala verir və bu proses quzulama prosesi adlanır.
Qoyunlar hər doğumda bir, əkiz və ya triplets bala doğurlar.
Qoyunların ümumi həyat müddəti 10 ilə 12 il arasında dəyişir.
Qoyunların yunu, südü və ətindən qida kimi istifadə edilir .
Normal bir qoyundan təxminən 25 kq yun almaq olar. Qoçda isə ət səmərəsi təxminən 1,5 dəfə daha çoxdur. Canlı qoyunun ağırlığı təxminən 50 kq, qoç ağırlığı isə 70-75 kq-dır.
Ölkəmizdə ən çox süd verən qoyun irqi "Saqqız" irqi olub gündəlik süd verimi 2 kq ilə 2,5 kq arasındadır.
Süd səmərələri digər irqlərdə dəyişiklik göstərsək ölkəmizdə ən çox olan Morkaraman və Akkaraman qoyunları'nın illik səmərələri 30 kq ilə 50 kq arasındadır.
Ives növü qoyunların illik süd məhsuldarlığı 120 ilə 150 ​​kq arasındadır və süd məhsuldarlığı yüksək qoyun növüdür.
Merinos növü qoyunların illik süd məhsuldarlığı orta hesabla 25 kq ətrafındadır.
Qıvırcıq növü qoyunların illik süd məhsuldarlığı 85 kq. ətrafındadır.
www.joy.az