cars az
Avropada sifaris texnika balaca banner
magaza ac
cars az

Salam dostlar!Onlayn ödənişlə bağlı çətinliklərinizi bizə bildirin.Zəng edin və ya yazın 0505043704

RESPUBLİKA BAYTARLIQ LABORATORİYASI

RESPUBLİKA BAYTARLIQ LABORATORİYASI
RESPUBLİKA BAYTARLIQ LABORATORİYASI
ÜMUMİ MƏLUMAT:
Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında 86 ştat vahidi var.
Laboratoriyada aşağıdakı şöbələr fəaliyyət göstərir:
Aparat;
Serologiya şöbəsi;
Bakteriologiya və ekspress-diaqnostika şöbəsi;
Kimya-toksikologiya şöbəsi;
Virusologiya şöbəsi;
Parazitologiya şöbəsi;
Patomorfologiya (qəbul ) şöbəsi;
Askoli şöbəsi;
Radiologiya şöbəsi;
İstehsalat şöbəsi;
Vivari şöbəsi;
Mühəndis şöbəsi və s. işçilər.
SEROLOGİYA ŞÖBƏSİ :
Bu şöbədə kənd təsərrüfatı heyvanlarının bruselyozu və qoçların infeksion epididimit xəstəlikləri müayinə olunur. Seroloji müayinələr zamanı Roz-Benqal sınağı, aqlütinasiya reaksiyası, komplementin birləşməsi reaksiyası, komplementin uzun müddətli birləşməsi reaksiyasından istifadə olunur.
BAKTERİOLOGİYA VƏ EKSPRESS-DİAQNOSTİKA ŞÖBƏSİ:
Laboratoriyanın bu şöbəsində patoloji materialların bakterio
loji müayinəsi, idxal və ixrac olunan ərzaq məhsullarının bakterioloji müayinəsi, ərzaq məhsullarında hormon qalığının yoxlanması həyata keçirilir. Patoloji materialın bakterioloji müayinəsi zamanı mikroskopiya, təmiz kulturanın alınması və bioloji sınaq aparılır.
Ərzaq məhsullarının bakterioloji müayinəsi zamanı mikroskopiya və kulturanın alınması həyata keçirilir. Boyama üsullarından Qram, Romanovski–Gimza, Rebiger, Kozlovski, Tsil-Nilsen və s. üsullardan istifadə olunur. Əkmələr Endo, vismut sulfit aqar, Ploskirev, ƏPA, ƏPB, peptonlu su, Selenitli bulyon, Kitt-Tarossi, Çapek və s. mühitlərdə aparılır. Əsasən Pasterellyoz, Salmonelyoz, Kolibakterioz, Qarayara, Listerioz, Psevdomonoz, Bradzot, Enterotoksemiya və s. müayinə olunur.
KİMYA-TOKSİKOLOGİYA ŞÖBƏSİ:
Bu şöbədə aparılan toksikoloji müayinələr aşağıdakıla
rdır: patoloji materialda ekspress metodlarla mərgümüş, sink-fosfid, nitrat, nitritlər, alkoloidlər, NaCl, qan serumunda zülal, ehtiyat qələvi, kalsium, fosfor, xammalda və qarışıq yemlərdə nəmlik, sellüloza, xam zülal, kalsium, fosfor, azotsuz ekstraktiv maddələr, NaCl, və s., biokimyəvi müayinələrdən pH, peroksidaza, В vitamini, karotinoidlər, toksiki elementlər, süd və süd məhsullarında, balıq və balıq məhsullarında, konservlərdə, bitki mənşəli meyvə tərəvəzlərdə nitratların müayinəsi, yağlarda yağlılıq, nəmlilik, quru maddələr, turşuluq ədədi, uçucu yağ turşuları və s. müayinələr aparılır.
VİRUSOLOGİYA ŞÖBƏSİ:
Bu şöbəyə daxil olmuş qan və digər patoloji materiallar virus etiologiyalı xəstəliklərə görə müayinə olunur. Əsasən quş qripi, Nyukasl xəstəliyi, quşlarda infeksion bronxit, infeksion bursal xəstəlik, donuzların Afrika və klassik taunu, at qripi, xlamidioz, dabaq, atlarda infeksion anemiya, quduzluq, və s. xəstəliklər müayinə olunur. Hemaqlütinasiya reaksiyası, hemaqlütinasiyanın ləngiməsi reaksiyası, komplementin birləşməsi reaksiyası, diffuz-presipitasiya reaksiyası, polimeraz zəncirvari reaksiya, toyuq embrionuna yoluxdurma, lüminissent mikroskopiya, immuno-ferment analiz və digər müayinə üsullarından istifadə olunur.
PARAZİTOLOGİYA ŞÖBƏSİ:
Parazitologiya şöbəsində müxtəlif təsərrüfatlardan gətirilmiş helmintozlar və qan parazitar xəstəliklər müayinə olunur. Ardıcıl yuma, Fülleborn, Vişnyauskas, Berman-Orlov, mikroskopiyadan (qan yaxması, basma yaxma) istifadə olunur.
PATOMORFOLOGİYA (QƏBUL) ŞÖBƏSİ:
Patomorfologiya (qəbul) şöbəsində bütün nümunələrin (patmaterial, qan, yem və s.) qəbulu, vizual nəzərdən keçirilməsi, cəmdəklər daxil olarsa onların patanatomik yarılma prosesi, ilkin diaqnozu, şöbələrə paylanması, müayinələr başa çatdıqdan sonra isə cavabların toplanması və ümumiləşdirilməsi həyata keçirilir.
ASKOLİ ŞÖBƏSİN:
Askoli şöbəsində Respublikadan ixrac olunan gön-dəri nümunələrinin presipitasiya reaksiyası ilə qarayara xəstəliyinə müayinəsi aparılır.
RADİOLOGİYA ŞÖBƏSİ:
Radiologiya şöbəsində spektrometriya üsulu ilə radionuklidlərin qalıq miqdarının təyini həyata keçirilir.
İSTEHSALAT ŞÖBƏSİ:
İstehsalat şöbəsində 5%-li yod məhlulu, 0,5%-li novokain, 0,9%-li NaCl, hemolitik serum, distillə olunmuş su və s. hazırlanır.
VİVARİ ŞÖBƏSİ:
Vivari şöbəsində bioloji sınağın aparılması üçün təcrübə heyvanları (ağ siçan, ağ siçovul, dovşan, hind donuzu, qoyun, toyuq və s.) yetişdirilərək saxlanılır.
MÜHƏNDİS ŞÖBƏSİ
Mühəndis şöbəsində nasaz aparatların təmiri, çilingər işləri və s. aparılır.
E-mail:[email protected]

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 57443
Xətdəki istifadəçilər: 259
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RafaelFərdi istifadəçi
NAHIDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
ZiyaFərdi istifadəçi
İlkin DoktorFərdi istifadəçi
Azad test mobFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
SEFERFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
UsubFərdi istifadəçi
MüşfiqFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RehimFərdi istifadəçi
KhadiJaFərdi istifadəçi
UstaFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
RufatFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
CəfərFərdi istifadəçi
EldarFərdi istifadəçi
Cihangir ÖzünFərdi istifadəçi
HəbibFərdi istifadəçi
saticiFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
ŞirazFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
ElsenFərdi istifadəçi
YaqutFərdi istifadəçi
AfqanFərdi istifadəçi
Sahin.Fərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
sebuhiFərdi istifadəçi
SaticiFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
SeferFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazin.azFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENİZKULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,346
Ən yeni istifadəçi:: pepitto8891