Abşeron qoyunu

Abşeron qoyunu

Abşeron qoyunu

Abşeron qoyunu – zooloji klassifikasiyasına görə uzun yağlı quyruq qurupa, təsərrüfat klassifikasiyasına görə yağlı quyruq, ətlik-yunluq-südlük, Qafqaz qrupuna mənsub, yarımqaba yunlu məhsuldar qoyun cinslərindən biri. Bu qoyunlar iri gövdəli, tez yetişən, yüksək keyfiyyətli ət, süd, yun verməsi, ekstremal iqlim şəraitinə dözümlü tez törəyib artan, il boyu təbiiotlaqlardan maksimum səmərəli istifadə edən, bu şəraitdəyüksək məhsul vermək imkanına malikdir. Otlaqda və bordaqda intensiv kökəlir.

Abşeron heyvandarlıq təcrübə stansiyasınin aparıcı elmi işçisi, kənd-təsərüfatı elmləri namizədi Nəcəf Nəcəfovtərəfindən hazırlanmış materiallar əsasında aborigen cinslərin seleksiyasından özündə əcdadlarının – Qala qoyununun ən yüksək keyfiyyətlərini cəmləşdirmiş yeni yarım-qaba yunlu Abşeron qoyun cinsi yaradılmışdır. Abşeron cinsinin müxtəlif şəraitlərə adaptasiyası geniş olaraq sınaqlardan keçirilmiş, elmi şəkildə tədqiq edilərək onun yüksək rəqabət qabiliyyətliyi təsdiq edilmişdir. Abşeron qoyunu 29 iyun 2007-ci ildə Azərbaycan Damazlıq (Azərdamazlıq) şurasında cins kimi təsdiq edilmişdir. Abşeron qoyununun uzun yarımqaba yuna malik olması Azərbaycanda xalçaçılığın yüksək keyfiyyətli xammalla təmin olunması baxımından çox əhəmiyyətlidir.

"Abşeron" qoyun cinsinin yun məhsuldarlığı, kiloqramla

Təsər­rü­fat­lar

Yaş və cinsiyyət qrupu

İllər

2003

2004

2005

çirkli yun

təmiz yun

çirkli yun

təmiz yun

çirkli yun

təmiz yun

GÜZDƏK

Törədici qoçlar

3,885

2,408

3,859

2,392

3,990

2,473

Ana qoyunlar

2,773

1,719

2,832

1,755

2,771

1,718

Şişəklər

2,858

1,771

3,020

1,881

2,923

1,812

QOBU

Törədici qoçlar

3,849

2,386

3,881

2,406

3,897

2,416

Ana qoyunlar

2,733

1,694

2,814

1,742

2,811

1,742

Şişəklər

2,818

1,747

2,920

1,810

2,882

1,786

Otlaqda kökəldilmiş "Abşeron" qoyun cinsinin ət məhsuldarlığı
(Nəzarət kəsiminin nəticələri)

Yaş qrupları

Kəsimdən
qabaq
diri çəki (kq)

Cəmdək çıxarı

Yağ çıxarı

Kəsim çıxarı
(%)

Kütləsi

Çıxarı

Quyruq yağı

İç yağı

kq

%

kq

%

kq

%

Ana qoyun

57,3

21,83

38,09

5,14

8,97

3,88

6,7

53,88

1,5 yaşında erkəklər

50,6

20,2

39,92

6,60

11,85

2,17

3,7

53,7

8-9 aylıq erkəklər

40,8

17,5

42,89

7,3

5,63

1,0

2,75

50,97

5-6 aylıq quzular

35

15,5

44,28

1,9

5,42

0,9

2,57

50,28

Bordaqda kökəldilmiş "Abşeron" qoyun cinsinin ət məhsuldarlığı
(Nəzarət kəsiminin nəticələri)

Yaş qrupları

Kəsimdən
qabaq
diri çəki (kq)

Cəmdək çıxarı

Yağ çıxarı

Kəsim çıxarı
(%)

Kütləsi

Çıxarı

Quyruq yağı

İç yağı

kq

%

kq

%

kq

%

2-3 yaşlı qoçlar

86,3

40,14

46,51

14,03

16,25

3,56

4,12

66,38

1,5 yaşlı qoçlar

75,4

34,87

45,58

13,43

17,81

2,16

5,86

66,25

1,5 yaşlı şişəklər

61,5

26,9

43,73

6,90

11,21

6,43

10,45

61,45

12-15 aylıq erkək toğlu

70,8

35,8

50,55

9,6

13,55

2,3

3,24

67,37