Azərbaycan Respublikasında yetişdirilən qoyun cinsləri

Azərbaycan Respublikasında yetişdirilən qoyun cinsləri

Azərbaycan Respublikasında yetişdirilən qoyun cinsləri

N

Cinslər

Diri çəki

k/q

1 yaşında diri çəkisiç k/q

Yun qırxılı

k/q

Hər 100 başdan bala

başla

Yunun təmiz çıxarı

%

Yunun uzunluğu (sm)

Yunun nazikliyi (mikron)

Istiqaməti

qoçlar

qoyunlar

qoçlar

qoyunlar

qoçlar

qoyunlar

1

Azərbaycan dağ merinosu

75-90

40-50

40-50

32-42

7-10

4-6,5

112-125

42

8-11

64-70

zərif yunluu

2

Sovet merinosu

60-85

45-50

46-52

34-45

12-17

7-10

110-120

40-45

7,5-8,1

64-70

zərif yunluu

3

Balbas

55-60

47-50

47-50

45-48

2,5-3,5

1,8-2

110-115

75-80

12-20

64-70

qaba yunlu

4

Qarabağ

62-74

47-50

47-50

45-48

3,0-3,15

2-2,35

110-115

-

-

-

qaba yunlu

5

Bozax

47-54

40-48

45-50

38-45

2,5-3,0

1,8-2,5

110-115

-

8-15

-

qaba yunlu