yemuyuden
yemuyuden
fermeragrobalaca
fermeragrobalaca

Dövlət dəstəyi ilə Kənd təsərrufatı texnikalarının lizinqlə satışı 050 504 37 04

Azərbaycan Respublikasında yetişdirilən qoyun cinsləri

Azərbaycan Respublikasında yetişdirilən qoyun cinsləri

Azərbaycan Respublikasında yetişdirilən qoyun cinsləri

N

Cinslər

Diri çəki

k/q

1 yaşında diri çəkisiç k/q

Yun qırxılı

k/q

Hər 100 başdan bala

başla

Yunun təmiz çıxarı

%

Yunun uzunluğu (sm)

Yunun nazikliyi (mikron)

Istiqaməti

qoçlar

qoyunlar

qoçlar

qoyunlar

qoçlar

qoyunlar

1

Azərbaycan dağ merinosu

75-90

40-50

40-50

32-42

7-10

4-6,5

112-125

42

8-11

64-70

zərif yunluu

2

Sovet merinosu

60-85

45-50

46-52

34-45

12-17

7-10

110-120

40-45

7,5-8,1

64-70

zərif yunluu

3

Balbas

55-60

47-50

47-50

45-48

2,5-3,5

1,8-2

110-115

75-80

12-20

64-70

qaba yunlu

4

Qarabağ

62-74

47-50

47-50

45-48

3,0-3,15

2-2,35

110-115

-

-

-

qaba yunlu

5

Bozax

47-54

40-48

45-50

38-45

2,5-3,0

1,8-2,5

110-115

-

8-15

-

qaba yunlu