Göyərçin xəstəliklərinin müaliçəsi və profilaktikası

Göyərçin xəstəliklərinin müaliçəsi və profilaktikası
Göyərçin xəstəliklərinin müaliçəsi və profilaktikası
Salmonelyoz (Salmonellosis Tuphi-Murium) geniş yayılmış xəstəlikdir. Bu xəstəlik heyvanlarda, quşlarda və insanlarda bakteriyalar vasitəsi ilə əmələ gəlir.
Göyərçin həvəskarları öz aralarında bu xəstəliyə, quşlarda özünü biruzə verən əlamətlərə görə “paralic” deyirlər. Xəstəlik oldugca yoluxucudur, bakteriyalar hədda yumurtanin içində olan embriona yoluxa bilirlər.
Salmonelyoz göyərcin təsərüfatlarında geniş həcmdə cavan və bala göyərçinlərin olumnə səbəb olur. Yumurtadan yeni çıxan balalar arasında olənlər az olsa da, özləri dən yeməyə başlayan balaların təxminən 80-90% tələf olur.
Xəstəliyi daşıyan guşlar öz ifrazatı ilə ətraflarina çox migdarda bakteriyalar yayır və bu da xəstəliyin bütün guşlara yoluxmasına səbəb olur.
Xəstəliyin simptomları:
duru, yaşıl, gəhvərəngi köpüklü ishal və onun tərkibində həzm olunmamış yem qalıgları görmək olar;
quşlar qanadlarını sallayır və ya ayağını axsadır;
oynaglarda şişmələr əmələ gəlir və bu yerlərə toxunduqda yüksək hərarət hiss edilir;
qusların mərkəzi sinir sistemi pozulur, bunun nəticəsi olaraq hərəkət koordinasiyası itir, göyərçinlərin boyunları əyilir və bəzən isə yerlə sürünür;
xəstəliyin diaqnozunu tam əminliklə bilmək üçün xəstə quşların ishalını laborator müayinə etmək lazımdır;
Xəstəliyin müalicəsi və profilaktikası:
Hal hazırda salmonelyozun müalicəsi üçün effektiv dərmanlar mövcuddur. Bunlardan
Ciproxin 1ml/2lit.su ilə 3-5 gün
Ciprovet 10% 1ml/2lit 3-5 gün
Gendocycline 1mg/2lit 3-5 gün
Oxy Plus 2gm/1lit. su ilə 3-5 gün
Doxy-Plus 1gm/2 lit. su ilə 4 gün
Noracin 1mg/1lit. su ilə 3-5 gün
Neovet 30% 1gm/3 lit. su ilə 3-5 gün
Enrotil 1gm/1 lit. su ilə 3-5 gün
Xəstə quşların qanadlarında və ayaqlarında olan şişmələr iki gündən bir yodla emal edilməlidir.
Göyərçinlər profilaktika məqsədi ilə salmonelyoza qarşı peyvənd olunmalıdırlar. Əyər təsərüfatda xəstəlik varsa guşlardan bala almagı dayandırmaq lazımdır. Quşların saxlanıldığları yerləri dezinfeksiya olunmalıdır. Bu məqsədlə formalin, əhənk və digər dezinfeksiya preperatları istifadə olunmalıdır.