Lazer balaca banneru
balaca kopek mamasi
uniart
Hise verilmis quzu quyrugu balaca banner

Salam dostlar!Türkiyədən kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının sifarişi.Zəng edin və ya vatsapa yazın 0505043704

NYUKASL XƏSTƏLİYİ

NYUKASL XƏSTƏLİYİ

NYUKASL XƏSTƏLİYİ

Nyukasl xəstəliyi (yalançı taun, atipik taun, asiya taunu) psevdopestis avium da adlanır.

Quşların yüksək kontagioz virus xəstəliyi olmaqla respirator və visseral orqanların, mərkəzi əsəb sisteminin zədələnməsi və yüksək tələfat verməsi ilə səciyyələnir.

Törədicisi- paramiksoviruslar qrupundan 1-ci qrup serotipinə mənsub, tərkibində RNT olan virusdur. Patogenliyinin müxtəlif olmasına görə nyukasl virusu ştammları bölünürlər: lentogen ştammlar (çox zəif)-bütün yaşda cücələr üçün apatogen; mezogen (orta) ştammlar- toyuq embrionlarmı öldürür, 30 günlüyə qədər cücələrdə respirator nişanələr və tələfat törədir; velogen (çox qüvvəli) - bütün növ və yaşda quşlar üçün patogen olan virulentli epizootiki ştammlar. Virus toyuq eritrositlərini aqqlyutinasiya edir və toyuq embrionunda yaxşı çoxalır.

Virus xarici mühitdə davamlıdır. O, dezinfeksiya maddələrindən ən çox natrium qələvisinə, formaldehid və xlorlu əhəngə həssasdır.

Epizootologiyası - təbii şəraitdə nyukasl xəstəliyinə toyuq, sesarka, hinduşka, qırqovul, kəklik və tovuz quşu həssasdır. Onlardan ən çox həssası toyuqlardır. Cavan quşlar daha həssasdırlar.

İnfeksiyanın mənbəyi xəstə və virus daşıyıcı quşlar, məhv edilməmiş cəsədlərdir.

Nyukasl virusu vəhşi quşlar və siçandan da ayrılmışdır.

Nyukasl xəstəliyindən ölmüş və məcburi kəsilmiş quş cəsədləri, xəstə toyuğun yumurtaları, vəhşi heyvanlar, çirklənmiş əşya, avadanlıq, tara, nəqliyyat vasitəsi, insanlar və s. vasitəsilə, eləcə də xəstəlik olan binadan ixrac edilən hava ilə yayılır.

Klinik nişanələri. İnkubasiya dövrü 2-7, nadir hallarda 12-20 gündür. Peyvənd olunmuş quşlarda virus 13-30, hətta 43 gündən sonra xəstəlik törədə bilir. Xəstəlik iti gedişdə 1-4 və yarımiti gedişdə 6-10 gün çəkir. Əvvəlcə tənəffüsün, sonra isə əsəb sistemiin pozulması əlamətləri görünür. Ölüm halları 5-7%-dən 60-70%-ə qədər ola bilir.

Nisbənət yaşlı cavanlar və yaşlı quşlarda zəiflik, iştahsızlıq, yumurtalamam azalması, qabığın nazilməsi və tələfatın artması müşahidə olunur. xəstəlik 2-3 həftə çəkir. Stasionar qeyri salamat təsərrüfatlarda xəstəlik əsasən cücələrdə müşahidə olunur.

Patoloji-anatomiki dəyişiklikləri - xəstəliyin iti formasında əsas xarakterik dəyişikliklər vəzli mədədə məməciklərin üzərində kəmərvari qan sağıntısı və kor bağırsağın buferkasiya nahiyyəsində - haçalandığı yerdə selikli qişada üzəri qan sağıntılı butonvari difteritiki şişginliyin olmasıdır. Passiv immuniteti olan və peyvənd olunmuş quş cəsədlərində patoloji-anatomiki dəyişikliklər zəif biruzə verir. Əsas xarakterik dəyişiklik kor bağırsağın buferkasiyasında yaranan kiçik butonlar-qan sağıntılarıdır.

Pnevmotrop virusla yoluxmuş quş cəsədlərində əsasən kütləvi pnevmoniya müşahidə olunur.

Peyvənd olunmuş yaşlı quşlar arasında çox vaxt peritonit və hepatit aşkar olunur. Belə hallarda nyukasl xəstəliyi üçün xas olan dəyişiklikləri tapmaq həmişə mümkün olmur.

Diaqnozu - epizootoloji məlumata, klinik nişanələrə, patoloji- anatomik dəyişikliklərə, virusoloji, bioloji və seroloji müayinələrin nəticəsinə əsasən qoyulur.

Xəstəliyin iti formasında diaqnoz çətinlik törətmir. Lakin təsərrüfatlarda quşların peyvənd edilməsilə əlaqədar xəstəlik klinik əlamətlər və patoloji-anatomik dəyişikliklər müşahidə olunmadan keçdiyinə, digər virus və bakterial infeksiyalar qarışdığına görə diaqnoz çətinləşir. Belə hallarda diaqnozu qoymaq üçün patogen virusun ayrılması vacibdir.

Quşların nyukasl xəstəliyinə görə salamat olması hemaqqlyutina- siyamn ləngidilməsi reaksiyanın (HALR) köməyi ilə qan serrumunda əkscismlərin titrilə də müəyyənləşdirilə bilər. Əgər peyvənddən 3 ay sonra qanda əkscismlərin titri 1:2048 və ondan yuxarı olarsa, bu quşların epizootik ştammla kontaminasiyasını göstərir.

Nyukasl xəstəliyi avitaminoz B1, E infeksion ensefalomielit, bronxit, larinqotraxeit, pasterelyoz və kolibakteriozdan təfriq edilməlidir.

Mübarizə tədbirləri və profilaktika - Xəstəlikdən sağalmış quşlarda uzun müddətli (2 il və daha çox) immunitet yaranır.

İmmun quş orqanizmindən əkscismlər transovarial yolla cücəyə verilir və bu onları ilk günlərdə nyukasl virusunun patogen təsirindən qoruyur.

Quşlarda fəal immunitet yaratmaq üçün vaksinlərlə peyvənddən istifadə edilir. İmmunitetin mexanizmində humoral immunitetdən

başqa yerli-tənəffüs yollarının toxuma immuniteti də böyük rol oynayır. Bu səbəbdən peyvəndin intranazal, gözə damızdırma, yaxud aerozol üsulla aparılması səmərəlidir. Nyukasl xəstəliyindən quşları qorumaq üçün əsas tədbir peyvəndləmədir.

Təsərrüfatın epizootik vəziyyətindən və istiqamətindən asılı olaraq müxtəlif vaksinlər və peyvənd sxemindən istifadə edilir.

Hazırda ən geniş istifadə olunan B1, La-Sota, klon 30 və H ştammlarından hazırlanan diri və inaktivasiya olunmuş vaksinlərdir. Bunlardan başqa xaricdən (Almaniya, Fransa) alınan diri, qurudulmuş CEBAK new α; CEBAK uni α; CEBAK new k vaksinlərindən də istifadə edilir. Qeyd olunan vaksinləri 4 sutkalıq və yuxarı yaşda olan cücələrə intraokulyar və içirtmə üsulları ilə verilir. Təkrar peyvənd birincidən 4 həftə sonra aparılır. İntraokulyar (gözə) üsulu üçün vaksinin 1000 dozası 30 ml suda həll edilir; 1 damcı (0,03 ml) bir dozadır. tçirtmə üçün 1000 doza vaksinə aşağıda göstərilən miqdarda qaynadılmış və soyudulmuş su ilə həll edilir:

Quşların yaşı

Suyun miqdarı

Doza miqdarı

3-4 həftə

9-101

1000

4-8 həftə

10-20 1

1000

8 həftədən böyüklərə

20-40 1

1000

CEBAK new k vaksini 4-5 aylıq toyuqların (yumurtlamanın başlanmasına 4-5 həftə qalmış) döş əzələsinə, yaxud boyun nahiyəsində dərialtına 0,5 ml dozada yeridilir.

Onlar təlimat əsasında işlədilməlidirlər. Peyvəndin vaxtı, səmərəsi HALR-nm köməyi ilə əkscismlərin titrini təyin etməklə müəyyənləşdirilir. Belə ki, cücələr 8-10 günlüyə çatanda (birinci peyvənddən əvvəl) və peyvənddən 15 gün sonra quşxanadan 20-25 baş cücədən qan alınıb immunitetin gərginliyi HALR ilə yoxlanılır. Əgər qan nümunələrinin 20% və daha çoxunda əkscismlərin titri l:8-dən aşağı olarsa onda peyvənd aparılır.

Epizootik vəziyyət mürəkkəb olan təsərrüfatlarda cücələri birinci gündə peyvənd edirlər.

Peyvənddən əlavə infeksiyanın quşçuluq təsərrüfatına gətirilməsinin, yayılmasının və oradan kənara çıxarılmasmın qarşısmı almaq üçün nyukasl xəstəliyi ilə mübarizə tədbirlərinə dair mövcud təlimatın şərtlərinə sözsüz əməl edilməlidir.

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 76110
Xətdəki istifadəçilər: 468
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
PowerFliveFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
MaskaeyemuckTCFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Hakkı FİDANFərdi istifadəçi
JasonVokXZFərdi istifadəçi
ElmirFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ƏbülfəzFərdi istifadəçi
eldiyarFərdi istifadəçi
DoriFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RuziFərdi istifadəçi
Şəxsi elanFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
RobertVokXCFərdi istifadəçi
MehemmedFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
RahimFərdi istifadəçi
FloydMallyHBFərdi istifadəçi
agaFərdi istifadəçi
RaufFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
UserFərdi istifadəçi
FrancescistQYFərdi istifadəçi
HeybətFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
AndrejKuzinJVFərdi istifadəçi
ЮляFərdi istifadəçi
vilayetFərdi istifadəçi
LstrdexinhetGUFərdi istifadəçi
AntoninaFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
pervizFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
haumdrumnGPFərdi istifadəçi
LitvjakovMMFFərdi istifadəçi
KarenBoTELFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
İntiqamFərdi istifadəçi
mnşnFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
RoombikBolfEHFərdi istifadəçi
24videoFərdi istifadəçi
BeluhinlsicBDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
SaidFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MeetFliveFərdi istifadəçi
JavierKexGCFərdi istifadəçi
CavidFərdi istifadəçi
RonniemaypeXIFərdi istifadəçi
JefferygafUNFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
emkostiplastikovBroldNSFərdi istifadəçi
WetdamiICFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DanielHefBHFərdi istifadəçi
PatrickNAKJOFərdi istifadəçi
RandyVUGJHFərdi istifadəçi
MajorTixXXFərdi istifadəçi
nermanFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ediyekgsFWFərdi istifadəçi
QabilFərdi istifadəçi
$RÖVŞEN$Fərdi istifadəçi
əsmərFərdi istifadəçi
JasonsibGGFərdi istifadəçi
RobbiecekHCFərdi istifadəçi
CharlesuncenTTFərdi istifadəçi
ShataginMMFFərdi istifadəçi
StephenConDNFərdi istifadəçi
AydinFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
RobertCewKGFərdi istifadəçi
LancelagHTFərdi istifadəçi
MirpPaTHFərdi istifadəçi
MatthewfuectVFFərdi istifadəçi
ScottMaxBCFərdi istifadəçi
GeorgezetGRFərdi istifadəçi
ThomasrotRHFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
MartinSnokyZXFərdi istifadəçi
SmirnovanataFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
ZakirFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
RickyNamXUFərdi istifadəçi
KennethJetZDFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
residFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazinFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENiZ KULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
namiqFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
yavərFərdi istifadəçi
ferhadFərdi istifadəçi
RahibFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
KənanFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
dsfsFərdi istifadəçi
əzizFərdi istifadəçi
HakanFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
IbrahimFərdi istifadəçi
Hәci ElçinFərdi istifadəçi
ElşənFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
AhmedFərdi istifadəçi
raviFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
ŞirxanimFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FikretFərdi istifadəçi
kamilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
RəşidFərdi istifadəçi
SemedFərdi istifadəçi
FamilFərdi istifadəçi
SarıFərdi istifadəçi
TurxanFərdi istifadəçi
aqilFərdi istifadəçi
YahyaFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
nesimiFərdi istifadəçi
FətiFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
TariyelFərdi istifadəçi
esedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
anarFərdi istifadəçi
YareliFərdi istifadəçi
RahidFərdi istifadəçi
Namiq beyFərdi istifadəçi
TolikFərdi istifadəçi
LeylaFərdi istifadəçi
QehremanFərdi istifadəçi
SeyyadFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SənanFərdi istifadəçi
NecefFərdi istifadəçi
AygünFərdi istifadəçi
RozaFərdi istifadəçi
bagiFərdi istifadəçi
TerlanFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
XeyalFərdi istifadəçi
MemmedxanFərdi istifadəçi
ZamirFərdi istifadəçi
UcarliFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
XəyalFərdi istifadəçi
ElcanFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
TahirFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
CelalFərdi istifadəçi
HuseynFərdi istifadəçi
AZAQROTAXIL MMCFərdi istifadəçi
CəlalFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
AZERFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
AmalFərdi istifadəçi
zaurFərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
Xanlar HesenovFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
elvinFərdi istifadəçi
ANARFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
cahidFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
NiklbomGNFərdi istifadəçi
ramalFərdi istifadəçi
bexdiyarFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
zəkaFərdi istifadəçi
WilliamblomoCZFərdi istifadəçi
emunkensuffFTFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
MikhailFərdi istifadəçi
JasoncliefHOFərdi istifadəçi
WilliamGrentLPFərdi istifadəçi
BryanUnubsTQFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
TyronepemTXFərdi istifadəçi
XRumerTestFərdi istifadəçi
GlennTamFDFərdi istifadəçi
YilmazFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
SvetabezmosyKQFərdi istifadəçi
DanielKaxQXFərdi istifadəçi
elisFərdi istifadəçi
KennethherCVFərdi istifadəçi
aliFərdi istifadəçi
FazikFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
İlkinFərdi istifadəçi
bakixanFərdi istifadəçi
AntoniopigJPFərdi istifadəçi
3EddieKicCXFərdi istifadəçi
HaroldZewDLFərdi istifadəçi
charlesMrUZFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
turalFərdi istifadəçi
AliceVubFərdi istifadəçi
MansırFərdi istifadəçi
ElminFərdi istifadəçi
İxtiyarFərdi istifadəçi
RobertDigUUFərdi istifadəçi
FranksmimbAEFərdi istifadəçi
АгрипинаnemWFFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,604
Ən yeni istifadəçi:: ligerasimova1981