Faydalı

Bildirçin yumurtalarının faydaları

Bildirçin yumurtalarının faydalı xüsusiyyətləri haqqında məlumat Bildirçinin yumurtası və əti qiymətli pəhriz məhsuludur. Xəstələrin pəhrizlərində bildirçin yumurtalarının xeyri qədim zamanlardan məlumdur. Bu kiçik yumurtaları uşaqlar çox sevir və iştahla yeyirlər. Uşaqları bu yumurtalarda cəlb edən onların rəngidir. Bu yumurtalar coç dadlı və xeyirlidirlər. Bu yumurtalar heç vaxt alerqik təsir göstərmir, toyuq yumurtası yeyə bilməyənlər üçün də ziyansızdır. Bildirçin əti öz dadı və təravəti ilə seçilir. Bildirçin yumurtası və ya ətindən hazırlanmış təamlar bütün bayraml

Evdə pişik

Evdə pişik necə saxlanılmalı? Doğuşdan tualet vərdişləri olan pişiklər, evlərdə ən rahat bəslənən ev heyvanlarıdır. Pişiklər, maraqlı və sahibinə düşkün varlıqlardır. Bilinənin əksinə hər vaxt istiqanlıdırlar. Evdə bəslənən pişiklərin bir müddət sonra özlərini insan zənn edib, sizin etdiyiniz hər şeyi etməyə çalışdığını bilirdinizmi? Bir pişik sahiblənməyə qərar verdinizsə. Əvvəlcə, pişiyin minimum 2-2,5 aylıq olması lazımdır. Bu müddət ərzində pişik, ana südü ilə bəslənməkdə və immunitet sistemi inkişaf etməkdədir. İmmunitet sistemi inkişaf etməyən pişiklər, bir müddət sonra xəstələnə bi

Azərbaycanda atçılıqın qisa tarixi haqqında

Azərbaycanda atçılıqın qisa tarixi haqqında Azərbaycan atın əhliləşdirildiyi və atçılığın təşəkkül tapdığı ölkələrdəndir. Xalqımızın ata olan sevgisi, ta qədimdən atın şərəf rəmzi kimi qəbul edilməsi, ölkəmizin əlverişli təbii-coğrafi şəraiti, idmana və qeyri-neft sahələrinə diqqət və qayğının artması, bu sahənin əsaslı surətdə inkişaf etdirilməsinə zəmin yaradır. Bir çox tarixi faktlar göstərir ki, eramızdan əvvəl V minilliyin sonu, IV minilliyin birinci yarısına aid indiki Cəlilabad rayonunun ərazisində eneolit dövrünün son mərhələlərinə aid Əliköməktıpə abidəsində tapılan heyvan sümüklərinin 7,5 % -ni

Ovçuluq turizmi

Ovçuluq turizmi Zəngin mədəni-tarixi irsə və əlverişli təbii şəraitə malik olan Azərbaycan turizm sahəsində böyük inkişaf perspektivlərinə malikdir. Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin - müalicə-sağlamlıq, ekoloji, mədəni, sosial, kommersiya, idman, xüsusi maraq kəsb edən və s. inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. Son illər inkişaf edən turizm növlərindən biri də ovçuluq turizmidir. Azərbaycanda ovçuluq Azərbaycanda ovçuluq turizmi 1963-cü ildən fəaliyyət göstərir. Son illərdən başlayaraq bu sahəyə maraq daha da çoxalmışdır. Hal-ha

Quş qripi zamanı Siz nəyi bilməlisiniz?.. Özünüzü və ailənizi necə qorumalısınız?

Quş qripi zamanı Siz nəyi bilməlisiniz?.. Özünüzü və ailənizi necə qorumalısınız? Canlı və ölmüş quşlarla (ördək, toyuq, göyərçin, bildirçin, qaz və ya vəhşi quşlarla) təmasda olmayın. Ev quşları saxlanan həyətyanı sahələr və diri quş bazarı yüksək risk əraziləridir. Ailənizi və heyvanlarınızı qorumağın ən yaxşı yolu indidən başlamaqdır. Siz: Quş tükü və maye şəklində olan tullantılara (nəcis, sidik, qanvəifrazat)toxunmamalısınız. Xəstəliyə şübhəli quşlar və onların tullantıları ilə təmasda olarkən birdəfəlik əlcəklərdən (və ya ələ taxılan plastik torbalar), eynək və maskalardan istifadə etməlisiniz.

Ulaq nəqliyyat vasitəsi kimi

Azərbaycana faydaları Arxeoloji tədqiqatlara və yazılı mənbələrə əsasən, Azərbaycanın çətin keçilən dağ yollarında uzunqulaq yeganə nəqliyyat vasitəsi olmuşdur. Yük heyvanı kimi uzunqulaq tunc dövrdən məlumdur. Dəvə karvanın müşayiət edən sarbanlar və çarvadarlar həmişə karvanın qabağında uzunqulağa minib gedərdilər. Çünki yaxşı yaddaşı olan uzuqulaq bir dəfə keçidiyi təhlükəli yoldan ikinci dəfə keçməzdi. XIII əsr coğrafiyaşünas-səyyah Zəkəriyyə Qəzvini yazırdı ki, əgər dumanlı havada çarvadar yolu itirərdisə, onda qabağa uzunqulağı buraxardı. XIII əsrin digər məşhur səyyahı Marko Polo məlumat ve

Keçə sənəti Azərbaycanda

Keçə sənəti Azərbaycanda Azərbaycan xalqının mədəni tarixinə aid çoxsaylı faktlarla zəngin “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında keçə haqqında maraqlı məqamlar yer alıb. Dastanda keçədən alaçıqların tikilməsində, çobanların yapıncı kimi keçədən istifadə etməsindən, babalarımızın atlarını keçə ilə bəzəməsindən geniş söhbət açılır. Keçə sənəti Azərbaycanda qədim zamanlardan inkişaf edib. Hörmə, tikmə, toxumadan fərqli olaraq, bu peşə basma üsulu ilə ixtisaslaşmış ustalar tərəfindən aparılırdı. Keçə hazırlamaqla məşğul olan ustalar “həllac” və ya “atıcı” adl

Duz

Duz Xörək duzu — ərzaq məhsulu. Kimyada natrium xlorid (NaCl) adı ilə tanınan ağ kristal quruluşlu birləşmədir. İnsan da daxil olmaqla əksər canlıların qida məhsulu kimi istifadə etdikləri duz, ticarət baxımından da önəmli bir məhsuldur. Dünyanın hər yerində rast gəlinən xörək duzuna tarixən böyük ehtiyac olmuşdur. Bəsit kimyəvi quruluşu olan duzdan, dəriçilikdə, maldarlıqda, su təmizləmə sistemlərində və kimya sənayesində geniş istifadə edilir. İnsanın xörək duzuna olan gündəlik tələbatı 5 qramdır. Duzun mətbəxə daxil olma tarixi Duz ilk dəfə mətbəxə türklər tərəfindən daxil edilmişdir. Adəm o

Quran-i Kərimdə adları çəkilən heyvanlar

Quran-i Kərimdə adları çəkilən heyvanlar 1- Dəvə "Ayələrimizi yalan hesab edənlərə və onlara təkəbbürlə yanaşanlara göyün qapıları açılmaz (əməlləri, duaları qəbul olunmaz, ruhları göyə qalxmaz) və dəvə iynənin gözündən keçməyənə qədər onlar da Cənnətə daxil ola bilməzlər. Biz günahkarlara (müşriklərə və kafirlərə) belə cəza veririk!" (əl-Ə'RAF 40) 2- Ağcaqanad "Əlbəttə, Allah (Quranda) ağcaqanadı və ya ondan daha böyüyünü misal gətirməkdən çəkinməz. İman gətirənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu bilirlər, kafirlər isə: “Allah bu mə

Orqanizmlərin geni belə dəyişdirilir

Orqanizmlərin geni belə dəyişdirilir Alimlər müasir dünyanı təhdid edən 3 əsas təhlükəni bu cür sıralayır: nüvə silahı, azon dəyili və geni dəyişdirilmiş orqanizmlər. Bəli, GMO-lar bəşəriyyətin sonunu yaxınlaşdıran silah kimi xarakterizə edilir. Bəs nədir GMO? Canlıların geni necə dəyişdirilir? Geni dəyişdirilmiş məhsullar hansı fəsadlar törədə bilər? Ölkəmizdə bu sahədə vəziyyət necədir? Bütün bu suallara növbəti araşdırmamızda aydınlıq gətirmişik. Ötən əsrin 70 illərində genetika sahəsində aparılan tədqiqatlar inqilabi kəşflə nəticələndi. Alimlər canlıların genini dəyişməyə nail oldular. Bu nailiyyət bitkilərə də şamil

FİRƏNG TOYUĞU

FİRƏNG TOYUĞU Firəng toyuğu, firəngkimilər ailəsindən olan quşların ortaq adıdır. Bəzi insanlara görə onlar ayrı ailədən deyil, Qırqovullar ailəsinin Numidinae adında olan bir alt sinifidir. Vətəni Afrikadır. Başlıca olaraq, səhrada, Afrikada törəyirlər. Cənubi Fransa və Qərbi Hindistanda da olduqca yayılıblar. Çılpaq olan baş və boyun dərisi qırmızı, tükləri ağ xallı tünd boz rəngdədir. Başında sümüyə bənzər bir pipik var və dimdiyinin altından Hind quşunda olduğu kimi qırmızı və mavi rəngli dəri parçaları sallanır. Şərqi Afrikada yaşayan təpəli firəng toyuğunun tükləri mavi xallı qara rəng, boynu mavi, boğazı qırmızı və başında uzun

Xurmanın faydaları

Xurmanın faydaları Mütəxəssislərin qənaətinə görə, insan yalnız su və xurmadan istifadə etməklə uzun müddət yaşaya bilər. Xurma nadir qida məhsullarındandır ki, onun tərkibi insan üçün zəruri və vacib olan vitaminlər, mikroelementlərlə zəngindir. Artıq uzun illərdir ki, su və xurma ilə iftarın açılması ənənəsi də yəqin ki, məhz xurmanın bu qədər dəyərli zəngin tərkibinə əsaslanır. 100 qram xurma yeməklə insan orqanizmi aşağıdakı maddələri qəbul etmiş olur: Su - 22.5 q. Zülallar - 2.0 q. Karbohidratlar - 66.5 q. Sellüloz - 7,5 q. Vitamin A – 0.08 mq. Vitamin B1 - 0.09 mq.

Qara zirə (Çörək otunun) faydaları

Qara zirə (Çörək otunun) faydaları 1.Qara zirənin üyüdülmuş dənələrini balla qarişdirilmiş halda istifadə etmək öd kisəsindəki və böyrəklərdəki daşları əritməyə kömək edir. 2.Qara zirə orqanizmin iş qabiliyyətini və həyat tonusunu yüksəldir. 3.Qara zirənin qəbul edilməsi mədə və bağırsaq qurdlarini məhv etməyə kömek edir. 4.Soyuqdəymələrdə və revmatizm hallarinda qara zirəni qaynadaraq ondan hazirlanan kompresi başa qoymaq olduqca xeyirlidir. 5.Bel ağrısı zamanı qara zirəni limon şiresi ile qarişdırıb qəbul etmək lazimdir. 6.Qara zirənin tüstüsü ağcaqanadlari və digər həşəratları uzaqlaşdırır.

Kəpək çörəyinin FAYDALARI

Kəpək çörəyinin FAYDALARI Kəpək çörəyi, kəpəyi ayrılmamış un ilə hazırlanan çörək deməkdir. Kəpək çörəyi deyildiyində ilk ağla gələn zəifləmə. Ümumiyyətləp pəhriz siyahılarında adını eşitdiyimiz kəpək çörəyinin əslində çox faydaları vardır. Hətta kəpək çörəyinin xərçəngi önləyici faydası belə vardır. Mütəxəssislər yalnız kilo vermək istəyənlərin deyil hər kəsin kəpək çörəyi yeməsi lazım olduğunu vurğulayır. Kəpək çörəyinin zəifləməkdəkii rolu həmişə səhvdir. Kəpəkli çörəyin daha az kalori ehtiva etdiyi zənn edilir. Halbuki kəpək ç&ou

Ev heyvanlarının ətinin faydaları

Ev heyvanlarının ətinin faydaları Ev heyvanlarının əti insan orqanizmini lazımi maddələrlə təmin edən bir qida maddəsi kimi qiymətləndirilib. Bunlardan bəziləri haqqında qısa məlumatı sizlərə təqdim edirəm. Mal əti Həm qida maddəsi kimi,həm də müalicəvi-profilaktik baxımdan faydalıdır.Ən yaxşısı bir illik dana ətidir.Bir yaşdan yuxarı mal əti bədənə istilik,quruluq verir,gec həzm olunur.Onu həll bişirmək, sirkə və ədviyyələrla, o cümlədən darçın işlətməklə yeməkməsləhətdir. Mal əti bədəni qüvvətləndirir,kökəldir,pəhriz məqsədilə münasibdir,sidikqovucu təsirə malikdir.Mal budunun iliyini sürtdükdə dəridə olan şişləri yatırır və b